Kako radimo

Želimo biti nezaobilazan partner javnom sektoru i gospodarstvu u poslovanju i stvaranju naprednijeg društva.

Antikorupcijski program

Financijska agencija provodi sveobuhvatne mjere za sprečavanje korupcije čiji je cilj unaprjeđenje profesionalnog i etičkog ponašanja radnika, povećanje zadovoljstva radnika i klijenata te društveno odgovorno poslovanje.

Dokumenti:

Antikorupcijski program Financijske agencije

Odluka o potpisivanju Izjave o povjerljivosti i nepristranosti

Izjava o povjerljivosti i nepristranosti

Etički kodeks Financijske agencije

Izmjene i dopune Etičkog kodeksa Financijske agencije

Statut Financijske agencije


Prijavljivanje nepravilnosti

Ako imate saznanja o određenim problemima ili sumnjate u korupciju unutar Financijske agencije, molimo Vas da nas o tome izvijestite putem e-pošte: nepravilnosti@fina.hr.

Aktivno provodeći Antikorupcijski program koji obilježava nulta stopa tolerancije prema korupciji, s primjerenom ćemo pozornošću i angažmanom poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara putem postupaka i kanala koje mehanizam pretpostavlja, štiteći pri tome u cijelosti izvor informacija.


Povjerenik za etiku

Povjerenik za etiku je osoba zadužena za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika.

Kontakti povjerenika za etiku u Financijskoj agenciji:

Područje Ime i prezime, adresa e-pošte

Organizacijske jedinice pri Upravi

Regionalni centar Zagreb

Maria Tomić Preiner, maria.tomic-preiner@fina.hr 
Damir Marković, damir.markovic@fina.hr

Ljiljana Kolak, ljiljana.kolak@fina.hr
Martina Mamuzić, martina.mamuzic@fina.hr

Regionalni centar Rijeka Ana Fućak, ana.fucak@fina.hr
Maja Grgić, maja.grgic@fina.hr
Regionalni centar Osijek Donata Jezerčić, donata.jezercic@fina.hr
Blaženka Plazonić, blazenka.plazonic@fina.hr
Regionalni centar Split Dijana Krstulović, dijana.krstulovic@fina.hr
Marina Kurtović, marina.kurtovic@fina.hr

Kontakt

Prijavljivanje nepravilnosti

nepravilnosti@fina.hr