e-Blokade za građane

Usluga e-Blokade omogućuje ovršenicima dobivanje detaljnih informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje

Usluga e-Blokade namijenjena je ovršenim građanima i omogućava brz i jednostavan pristup svim bitnim informacijama o njihovim neizvršenim osnovama za plaćanje putem interneta, bez potrebe dolaska u Finine poslovnice.

Kako biste pristupili usluzi e-Blokade potrebno je posjedovati jednu od vjerodajnica s kojima se prijavljujete u sustav e-Građani, a usluga je dostupna ovdje.

Usluga e-Blokade omogućava uvid i preuzimanje:

  • Očevidnika neizvršenih osnova za plaćanje,
  • slike dokumenta osnova za plaćanje,
  • specifikacije izvršenja osnova za plaćanje,
  • podatka o redoslijedu osnove za plaćanje i iznosu nepodmirenih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje i
  • dokumenata iz sustava jednostavnog postupka stečaja potrošača:

a) Poziv potrošaču na dostavu očitovanja za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača,

b) Poziv potrošaču na dostavu adrese za primanje pismena,

c) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača.

Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje sadrži popis svih neizvršenih osnova za plaćanje pojedinog ovršenika te podatke o ukupnom iznosu duga, vrsti osnove za plaćanje, izdavatelju i ovrhovoditelju, datumu i vremenu primitka osnove za plaćanje, statusu duga te sve ostale važne informacije iz osnova za plaćanje.
 

>> Detaljnije pojašnjenje podataka iz Očevidnika