e-Blokade za građane

Usluga e-Blokade omogućuje ovršenicima dobivanje detaljnih informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje

Usluga e-Blokade namijenjena je ovršenim građanima i omogućava brz i jednostavan pristup svim bitnim informacijama o njihovim neizvršenim osnovama za plaćanje putem interneta, besplatno i bez potrebe dolaska u Finine poslovnice.

Kako biste pristupili usluzi e-Blokade potrebno je posjedovati jednu od vjerodajnica s kojima se prijavljujete u sustav e-Građani, a usluga je dostupna ovdje.
Za provjeru imate li ovrhu, odnosno je li za Vas podnesen prijedlog za ovrhu kod javnog bilježnika, upućujemo Vas da se obratite Hrvatskoj javnobilježničkoj komori na tel: 01/6065-510

Usluga e-Blokade omogućava besplatan uvid i preuzimanje:

  • Očevidnika neizvršenih osnova za plaćanje,
  • slike dokumenta osnova za plaćanje,
  • specifikacije izvršenja osnova za plaćanje,
  • podatka o redoslijedu osnove za plaćanje i iznosu nepodmirenih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje i
  • dokumenata iz sustava jednostavnog postupka stečaja potrošača:

a) Poziv potrošaču na dostavu očitovanja za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača,

b) Poziv potrošaču na dostavu adrese za primanje pismena,

c) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača.

  • Putem servisa e-Blokade možete besplatno otvoriti ili zatvoriti zaštićeni račun.

Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje sadrži popis svih neizvršenih osnova za plaćanje pojedinog ovršenika te podatke o ukupnom iznosu duga, vrsti osnove za plaćanje, izdavatelju i ovrhovoditelju, datumu i vremenu primitka osnove za plaćanje, statusu duga te sve ostale važne informacije iz osnova za plaćanje.

>> Detaljnije pojašnjenje podataka iz Očevidnika


Upite, reklamacije, zahtjev za provjerom podataka o prijavljenom primanju i naknadi izuzetoj od ovrhe (čl. 212. OZ-a) i zahtjev za provjerom izvršenja osnove za plaćanje pošaljite tako da popunjeni zahtjev za rješavanje upita / reklamacija / prigovora predate u Finu putem Online servisa za predaju dokumentacije