Finin virtualni asistent

140 / 140

Finin virtualni asistent

Pozdrav!

Ja sam Finin virtualni asistent i mogu Vam pomoći oko pitanja vezanih za razmjenu elektroničkih računa.

Klikom na tipku "Započnite razgovor" prihvaćate Opće uvjete usluge. Komunikacija razmijenjena u okviru usluge Finin virtualni asistent koristi se isključivo za poboljšanje usluge.
U okviru ove usluge Fina ne obrađuje Vaše osobne podatke.

Započnite razgovor

e-Račun za poslovne subjekte

Najsigurniji servis u Hrvatskoj za elektroničku
razmjenu računa između dobavljača i kupca.

Do 31.12.2023. ugovorite Fina e-Račun i koristite ga 6 mjeseci bez naknade. Saznajte više

Što je FINA e-Račun?

 

FINA e-Račun je internetski servis namijenjen poslovnim subjektima za elektroničku razmjenu računa između dobavljača i kupaca te upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja i arhiviranja e-računa. Korisnicima servisa omogućeno je slanje e-računa prema obveznicima javne nabave i drugim poslovnim subjektima, kao i zaprimanje e-računa. 

Račun izdan ovim putem istovjetan je papirnatom računu.

 

Koje su prednosti servisa FINA e-Račun?

FINA e-Račun bez ugovorne obveze

Bez ugovorne obveze

FINA e-Račun možete ugovoriti bez ugovorne obveze

FINA m-Račun

m-Račun

Pristup servisu FINA e-Račun putem besplatne mobilne aplikacije

Više informacija

FINA e-Račun sigurnost servisa

Sigurnost servisa

Sigurna razmjena e-računa osigurana digitalnim certifikatima

Više informacija

FINA e-Račun, jednostavna razmjena e-računa

Jednostavna razmjena e-računa

Brže i pristupačnije slanje i zaprimanje e-računa

Više informacija

FINA e-Račun, sigurna arhiva

Sigurna arhiva

Automatska pohrana razmijenjenih e-računa te
besplatna pohrana priloga uz e-račun

Više informacija

FINA e-Račun zvjezdasti model

Zvjezdasti model

Bez potrebe za sklapanjem bilateralnih ugovora

Više informacija

 

Ostale prednosti:

  • usklađenost sa zakonima i EU normom za e-račun,
  • upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, prijenosa i zaprimanja e-računa i priloga te njihovo sigurno arhiviranje,
  • moguća registracija u banci i povezivanje s internetskim bankarstvom,
  • vjerodostojna provjera od strane poreznog nadzora,
  • povezan sa servisom e-Račun za državu i servisima drugih informacijskih posrednika.

 

Kome je namijenjen servis FINA e-Račun?

Servis je prilagođen za korištenje svim malim, srednjim i velikim tvrtkama, neovisno o vrsti poslovanja.


FINA e-Račun, obrti, mali iznajmljivači i samostalne djelatnosti

Obrti, mali iznajmljivači i samostalne djelatnosti

Razmjena e-računa putem web aplikacije
 


FINA e-Račun, male i srednje tvrtke

Male do srednje tvrtke i udruge

Razmjena e-računa putem web aplikacije ili direktno iz računovodstvenog programa


FINA e-Račun, velike tvrtke

Velike tvrtke

Integracija s web servisom i razmjena e-računa direktno iz računovodstvenog programa


FINA e-Račun, Računovodstveni servisi

Računovodstveni servisi

Razmjena e-računa u ime klijenata temeljem punomoći
 

 

Koja opcija odgovara vašoj tvrtki?

Ovisno o tome želite li za razmjenu e-računa koristiti svoj računovodstveni program, Fininu web aplikaciju ili želite da Fina u vaše ime šalje e-račune, osigurali smo da naša usluga zadovoljava vaše potrebe.

Pojedinačna razmjena e-računa kroz web aplikaciju FINA e-Račun

Pojedinačna razmjena e-računa kroz web aplikaciju FINA e-Račun

Na web aplikaciji dostupnoj putem interneta bilo kad i bilo gdje samostalno kreirate, šaljete i zaprimate e-račune. 

Više informacija

Integracija računovodstvenog programa sa servisom FINA e-Račun

Integracija vašeg računovodstvenog programa sa servisom FINA e-Račun

Elektroničke račune nastavljate obrađivati u svom računovodstvenom programu, a putem web servisa ih jednostavno šaljete i zaprimate.

Više informacija

Fina šalje e-račune u vaše ime

FINA šalje e-račune u vaše ime

Jednostavno je - u najbližu poslovnicu Fine donesite račune koje želite poslati, a mi ćemo ih u vaše ime poslati putem servisa kao e-račune.

Više informacija

 

Pogledajte listu naših zadovoljnih klijenata

Na listu zadovoljnih korisnika svake se godine upisuje sve veći broj tvrtki.

Odaberite opciju koja odgovara vašim potrebama

 

FINA e-Račun, razmjena e-računa putem web aplikacije

Želim jednostavnu razmjenu e-računa putem web aplikacije

>> Odaberite

povezati svoj računovodstveni program i servis FINA e-Račun

Želim povezati svoj računovodstveni program i servis FINA e-Račun

>> Odaberite

Fina šalje moj e-račun

Želim da Fina pošalje moj račun

>> Odaberite

 

FINA e-Račun, savjet za odabir najbolje opcije

Trebam savjet za odabir najbolje opcije

>> Pošaljite upit

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za korištenje servisa FINA e-Račun potrebno je imati poslovne certifikate, a vrsta certifikata ovisi o modelu razmjene e-računa koji ćete odabrati.
Pregled certifikata potrebnih za servis FINA e-Račun zajedno s naknadama dostupan je ovdje

Mjesečna naknada (paušal) za korištenje servisa FINA e-Račun iznosi 0,93 EUR (7,00 HRK) + PDV po certifikatu registriranom na servis.
Naknada za slanje e-računa (na mjesečnoj razini) obračunava se po poslanom e-računu, a prema sljedećoj tablici, ovisno o mjesečnom broju poslanih e-računa:
Broj e-računa mjesečno Naknada (bez PDV-a)  
do 1500 0,27 EUR/račun 2,00 HRK/račun
1501 do 3000 0,24 EUR/račun 1,80 HRK/račun 
3001 do 5000 0,21 EUR/račun 1,60 HRK/račun
5001 do 7000 0,19 EUR/račun 1,40 HRK/račun
7001 do 9000 0,16 EUR/račun 1,20 HRK/račun
više od 9000 0,13 EUR/račun 1,00 HRK/račun

 

Zaprimanje e-računa se ne naplaćuje.

U naknadu za slanje e-računa uključeni su:

  • dodatni prilozi,
  • elektronički potpis korisnika,
  • ovjera računa elektroničkim potpisom i vremenskim žigom servisa FINA e-Račun.

Naknada za slanje odobrenja obračunava se na isti način kao i naknada za slanje e-računa.

Servis FINA e-Račun moguće je koristiti u ime i za račun drugog poslovnog subjekta, putem punomoći. Za svako se dodatno ovlaštenje naplaćuje naknada opunomoćeniku, odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć.

Ako vas je klijent već opunomoćio za jedan od Fininih servisa (npr. RGFI), tada se punomoć za servis FINA e-Račun dodatno ne naplaćuje.
Dodatna (nova) ovlaštenja naplaćuju se prema sljedećem cjeniku:
Broj ovlaštenja Naknada (bez PDV-a)  
do 10 ovlaštenja 1,59 EUR/ovlaštenje 12,00 HRK/ovlaštenje
od 11 do 30 ovlaštenja 1,33 EUR/ovlaštenje 10,00 HRK/ovlaštenje
od 31 do 50 ovlaštenja 0,93 EUR/ovlaštenje 7,00 HRK/ovlaštenje
51 do 100 ovlaštenja 0,66 EUR/ovlaštenje 5,00 HRK/ovlaštenje
više od 100 ovlaštenja 0,33 EUR/ovlaštenje 2,50 HRK/ovlaštenje

 

Primjer obračuna:

Ako imate ukupno 35 ovlaštenja, obračun naknade bit će sljedeći: 35 ovlaštenja x 0,93 EUR (7,00 HRK) + PDV , što ukupno iznosi 32,52 EUR (245,00 HRK) + PDV.

 

Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun

25. listopada 2023. - Obavještavamo Vas da će u četvrtak 26. listopada 2023. u razdoblju od 21:00 do 22:30 servis FINA e-Račun biti privremeno nedostupan zbog provođenja aktivnosti održavanja sustava. 

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun

10. listopada 2023. - Obavještavamo Vas da će u srijedu 11. listopada 2023. u razdoblju od 20:00 do 21:30 sati servis FINA e-Račun biti povremeno nedostupan zbog provođenja aktivnosti održavanja sustava. 

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun

10. srpnja 2023. - Obavještavamo Vas da u četvrtak 13. srpnja 2023. u razdoblju između 16:00 i 17:30 sati može doći do povremene kraće nedostupnosti servisa FINA e-Račun zbog aktivnosti održavanja sustava. 

Zahvaljujemo na razumijevanju i ukazanom povjerenju.
 

Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun

27. lipanj 2023. - Obavještavamo Vas da u četvrtak 29. lipnja 2023. u razdoblju između 16:00 i 18:00 sati može doći do povremene kraće nedostupnosti servisa FINA e-Račun zbog aktivnosti održavanja sustava. 

Zahvaljujemo na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Račun

16. lipanj 2023. - Obavještavamo Vas da će u subotu 24. lipnja 2023. u razdoblju od 16:00 do 21:00 sati servis FINA e-Račun biti nedostupan u dužim vremenskim intervalima zbog provođenja aktivnosti unaprjeđenja sustava. 

Zahvaljujemo na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun

15. lipanj 2023. - Obavještavamo Vas da u ponedjeljak 19. lipnja 2023. u razdoblju od 16:00 do 17:00 sati može doći do povremene kraće nedostupnosti servisa FINA e-Račun zbog aktivnosti održavanja sustava. 

Zahvaljujemo na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun  

10. svibnja 2023. – Obavještavamo Vas da će 13. svibnja 2023. tijekom dana biti moguća kraća povremena nedostupnost servisa FINA e-Račun  zbog provođenja aktivnosti održavanja sustava. 

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.   


Obavijest o izmjeni službenog EU validatora

02. svibanj 2023. - Obavještavamo Vas da je objavljena nova verzija službenog EU validatora koji se koristi za kontrolu ispravnosti e-računa. Fina će implementirati novu verziju validatora 15. lipnja 2023

Eventualne prilagodbe možete napraviti prema dokumentu u kojem su navedene tehničke promjene u verziji v.1.3.10, a kojeg možete preuzeti ovdje.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun

12. travnja 2023. - Obavještavamo Vas da je u nedjelju 16. travnja 2023. u razdoblju od 12:00 sati do 14:00 sati moguća povremena kraća nedostupnost zbog provođenja aktivnosti održavanja sustava. 

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun

28. ožujka 2023.– Obavještavamo Vas da će 02. travnja 2023. od 12:00 sati do 14:00 sati servis FINA e-Račun biti nedostupan zbog provođenja aktivnosti održavanja sustava. 

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju. 


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun

16. ožujka 2023.– Obavještavamo Vas da će 21. ožujka 2023. oko 16:00 sati te oko 20:00 sati doći do moguće kraće usporenosti servisa FINA e-Račun zbog provođenja aktivnosti održavanja sustava.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun? 

03. ožujka 2023.?– Obavještavamo Vas da će 09. ožujka 2023. ?u razdoblju od 16:00 do 17:30 sati doći do kraće nedostupnosti servisa FINA e-Račun zbog provođenja aktivnosti održavanja sustava. 

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju. 


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun

14. prosinca 2022.  – Obavještavamo Vas da dana 19.12.2022. u razdoblju od 16:00 do 18:00 sati može doći do povremene kraće nedostupnosti servisa FINA e-Račun zbog aktivnosti održavanja sustava.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun

24. studenog 2022.  – Obavještavamo Vas da su 25. studenog 2022. u razdoblju od 22:00 do 02:00 sati moguće kraće nedostupnosti servisa FINA e-Račun zbog dorada na sustavu.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest o verzijama i izmjenama službenog EU validatora

16.11.2022. - Obavještavamo Vas da je objavljena nova verzija službenog EU validatora koji se koristi za kontrolu ispravnosti e-računa. Fina će implementirati novu verziju validatora 15. prosinca 2022. Eventualne prilagodbe možete napraviti prema dokumentu u kojem su navedene tehničke promjene za svaku verziju validatora, a kojeg možete preuzeti ovdje.


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Račun

28. rujna 2022. – Obavještavamo Vas da će 30. rujna 2022. u razdoblju od 07:00 do 09:00 sati servis FINA e-Račun biti nedostupan zbog provođenja aktivnosti unaprjeđenja sustava.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun

05. rujna 2022. – Obavještavamo Vas da se obveza dvojnog iskazivanja cijena (u HRK i EUR) ne odnosi na elektroničke račune.

Od 01. siječnja 2023. godine u web aplikaciji FINA e-Račun će kao zadana valuta biti postavljen EUR. Svi korisnici servisa FINA e-Račun koji su servis integrirali s vlastitim poslovnim sustavima, trebat će prilagodbe (izmjenu valute) izvršiti samostalno, odnosno u suradnji s dobavljačima vlastitih programskih rješenja.

Prilikom razmjene elektroničkih računa FINA ne vrši konverzije niti kontrolu valuta na zaprimljenim računima.

Za sva daljnja pitanja i informacije stojimo Vam na raspolaganju na e-mail adresi e-racun@fina.hr 


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Račun

04. kolovoza 2022. - Obavještavamo Vas da će 10. kolovoza 2022. u razdoblju od 16:00 do 18:00 sati servis FINA e-Račun biti nedostupan zbog provođenja aktivnosti održavanja sustava.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun

30. lipnja 2022. - Obavještavamo Vas da je došlo do promjene Uvjeta korištenja servisa FINA e-Račun za poslovne subjekte koji su dostupni i objavljeni na mrežnim stranicama Financijske agencije ovdje.

Za sva daljnja pitanja i informacije stojimo Vam na raspolaganju na e-mail adresi e-racun@fina.hr  


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Račun  

24. lipnja 2022. – Obavještavamo Vas da su 25. lipnja 2022. u razdoblju od 08:00 do 20:00 sati moguća kraća usporenja u radu servisa FINA e-Račun zbog provođenja aktivnosti unaprjeđenja rada sustava. 

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju. 


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun 

20. svibnja 2022. – Obavještavamo Vas da će 28. svibnja 2022. u razdoblju od 14:00 do 20:00 sati zbog provođenja aktivnosti unaprjeđenja sustava, servis e-Račun biti nedostupan u dužim vremenskim intervalima.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun 

17. svibnja 2022. – Obavještavamo Vas da je 18. svibnja 2022. u razdoblju od 16:00 do 18:00 sati moguća kraća nedostupnost servisa FINA e-Račun zbog dorada na sustavu.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun 

19. travnja 2022. – Obavještavamo Vas da će 23. travnja 2022. u razdoblju od 16:00 do 19:00 sati doći do moguće kratke nedostupnosti servisa FINA e-Račun zbog dorada na sustavu.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Verzije i izmjene službenog EU validatora

08. travnja 2022. - Obavještavamo Vas da je objavljena nova verzija službenog EU validatora koji se koristi za kontrolu ispravnosti e-računa. Fina će implementirati novu verziju validatora 28. travnja 2022.

Eventualne prilagodbe možete napraviti prema dokumentu u kojem su navedene tehničke promjene za svaku verziju validatora, a kojeg možete preuzeti ovdje.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun 

06. travnja 2022. - Obavještavamo Vas da će dana 07.04.2022. u razdoblju od 16:00 do 18:00 sati biti moguća nedostupnost servisa FINA e-Račun zbog održavanja sustava. 
Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Račun

17. ožujka 2022. - Obavještavamo Vas da će danas u razdoblju od 16:00 do 18:00 sati sustav biti nedostupan zbog dorada na nacionalnoj centralnoj platformi te neće biti moguće slanje e-računa prema obveznicima javne nabave.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju. 


Obavijest o novoj verziji potpisnog rješenja

9. ožujka 2022. - Obavještavamo Vas da je unutar web aplikacije FINA e-Račun dostupna nova verzija potpisnog rješenja koju možete preuzeti iz web aplikacije ili sa sljedeće poveznice: http://pkivalidacija.fina.hr/FinaPKIv25.zip
Novu verziju potpisnog rješenja potrebno je preuzeti i instalirati do 1. travnja 2022. jer će nakon navedenog datuma potpisivanje e-računa u web aplikaciji biti omogućeno koristeći samo novu verziju potpisnog rješenja. Za sva dodatna pitanja i podršku možete nas kontaktirati na eracun.itpodrska@fina.hr  


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Račun

24. veljače 2022. - Obavještavamo Vas da je u nedjelju 27. veljače 2022. u razdoblju od 8:00 do 12:00 sati moguća nedostupnost servisa FINA e-Račun zbog održavanja sustava.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Račun

26. siječnja 2022. - Obavještavamo Vas da će danas 26. siječnja 2022. u razdoblju od 16:00 do 17:30 sati doći do kratke nedostupnosti servisa FINA e-Račun zbog dorada na sustavu.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.

 

 

Arhiva obavijesti - 2021.

Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Račun

25. studeni 2021. - Obavještavamo Vas da će  27. studenog 2021. u razdoblju od 13:00 do 14:30 sati doći kratke nedostupnosti servisa FINA e-Račun zbog dorada na sustavu.

Nedostupnost rada također će biti i na prezentacijskoj okolini u vremenskom periodu od 13:00 do 16:00 sati.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju. 


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun

22. listopad 2021. - Obavještavamo vas da se odgađa akcija koja je bila planirana za 24. listopada 2021. godine.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun

22. listopad 2021. - Obavještavamo Vas da će  24.listopada 2021. u razdoblju od 8:00 do 12:00 sati i od 14:00 do 18:00 sati sustav biti nedostupan zbog dorada na sustavu. 

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Verzije i izmjene službenog EU validatora

12. listopad 2021. - Obavještavamo Vas da je objavljena nova verzija službenog EU validatora koji se koristi za kontrolu ispravnosti e-računa. Fina će implementirati novu verziju validatora 26. listopada.2021.

Eventualne prilagodbe možete napraviti prema dokumentu u kojem su navedene tehničke promjene za svaku verziju validatora, a kojeg možete preuzeti ovdje


Odgoda implementacije nove verzije službenog EU validatora

29. rujna 2021. - Obavještavamo Vas da je Fina odgodila implementaciju nove verzije službenog EU validatora koji se koristi za kontrolu ispravnosti e-računa. Novi datum planirane implementacije bit će objavljen naknadno.

Eventualne prilagodbe u međuvremenu možete napraviti prema dokumentu u kojem su navedene tehničke promjene za svaku verziju validatora, a kojeg možete preuzeti ovdje.  


Verzije i izmjene službenog EU validatora

20. kolovoz 2021. - Obavještavamo Vas da je objavljena nova verzija službenog EU validatora koji se koristi za kontrolu ispravnosti e-računa. Fina će implementirati novu verziju validatora 27. rujna 2021.

Eventualne prilagodbe možete napraviti prema dokumentu u kojem su navedene tehničke promjene za svaku verziju validatora, a kojeg možete preuzeti ovdje


[DEMO] Obavijest o isteku certifikata za DEMO okolinu servisa FINA e-Račun

06. kolovoz 2021. - Certifikat koji se koristi za potpisivanje dolaznih/odlaznih poruka i klijentsku autentifikaciju u sustavu FINA e-Račun za poslovne subjekte na demo okolini ističe 19.08.2021.

Novi certifkat će biti postavljen u pondjeljak 16.08.2021. na demo okolini servisa.

Novi certifikat možete preuzeti ovdje
Novi subordinirani certifikat možete preuzeti ovdje

Postavljanje novog certifikata će imati utjecaj na sve korisnike koji koriste softverska rješenja putem kojih direktno šalju i primaju račune. 

Upute što je potrebno napraviti u softverskim rješenjima kako bi mogli i dalje mogli nesmetano i bez prekida zaprimati i slati račune možete preuzeti ovdje

Molimo Vas da se obratite svojoj softverskoj podršci kako bi na vrijeme odradili sve potrebne korake.

Za sva dodatna pitanja i podršku možete nas kontaktirati na eracun.itpodrska@fina.hr 


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Račun

28. srpnja 2021. - Obavještavamo Vas da će se danas u razdoblju od 16:00 do 19:00 sati sustav biti privremeno nedostupan zbog dorada na sustavu.
Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju. 


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Račun

22. srpnja 2021. - Obavještavamo Vas da je u subotu 24. srpnja 2021. u razdoblju od 10 do 12 sati moguća kraća nedostupnost servisa FINA e-Račun zbog održavanja sustava. 
Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju. 


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Račun

31. svibnja 2021. - Obavještavamo Vas da je u utorak 01. lipnja 2021. u razdoblju od 16 do 18 sati moguća kraća nedostupnost servisa FINA e-Račun zbog održavanja sustava. 
Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju. 


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Račun

31. svibnja 2021. - Obavještavamo Vas da će u subotu 5. lipnja 2021. u razdoblju od 10 do 12 sati servis FINA e-Račun biti privremeno nedostupan zbog održavanja sustava. 
Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju. 


Obavijest o isteku certifikata za e-Račun koji koristi Fina

05. ožujak 2021. - Certifikat koji se koristi za potpisivanje dolaznih/odlaznih poruka i klijentsku autentifikaciju u sustavu e-Račun za državu i e-Račun za poslovne subjekte ističe 16.03.2021.

Novi certifkat će biti postavljen u petak 12.03.2021. u popodnevnim satima. 

Novi certifikat možete preuzeti ovdje.

Postavljanje novog certifikata će imati utjecaj na sve korisnike koji koriste softverska rješenja putem kojih direktno šalju i primaju račune. 

Upute što je potrebno napraviti u softverskim rješenjima kako bi mogli i dalje mogli nesmetano i bez prekida zaprimati i slati račune možete preuzeti ovdje.

Molimo Vas da se obratite svojoj softverskoj podršci kako bi na vrijeme odradili sve potrebne korake.

Za sva dodatna pitanja i podršku možete nas kontaktirati na eracun.itpodrska@fina.hr


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun 

01. ožujka 2021. - Obavještavamo Vas da će se danas u razdoblju od 13:00 do 14:00 sati sustav biti privremeno nedostupan zbog dorada na sustavu.
Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.
Vaš e-Račun tim


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun 

19. veljače 2021. - Obavještavamo Vas da će se u subotu 27.02.2021. godine, u razdoblju od 07:00 do 20:00 sati provoditi sistemska nadogradnja sustava.

U tom periodu sustav će biti nedostupan te neće biti moguće pristupiti web aplikaciji Servisa.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.
Vaš e-Račun tim

Arhiva obavijesti - 2020.

Novi subordinirani Fina RDC 2020 CA certifikat

23. prosinac 2020. - Obavještavamo korisnike da je Fina počela izdavati certifikate za aplikaciju standardne razine sigurnosti (aplikacijski certfikat za e-Račun i e-Račun za državu) na novom CA te da novi subordinirani Fina RDC 2020 CA na kojem se izdaju certifikati čiji se privatni ključ izdaje u soft obliku možete pronaći na linku https://www.fina.hr/ca-fina-root-certifikati

ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI? 

Ako ste vlasnik rješenja u kojem se koristi aplikacijski certifikat za e-Račun i e-Račun za državu i ako vaš sustav ima postojeći Fina Root CA certifikat importiran kao Trust anchor (root certifikat kojem se vjeruje) vrlo je vjerojatno da ove promjene u Fina RDC 2020 CA certifikata neće imati nikakav utjecaj, ali svakako preporučujemo provjeru. 

Ako vaš sustav/rješenje nema importiran postojeći Fina Root CA certifikat kao Trust anchor (root certifikat kojem se vjeruje), molimo vas da ga dodate u popis root certifikata kojim se vjeruje. Ako to nije moguće, bit će ga potrebno importirati kako biste ostvarili povjerenje u nove certifikate koji se izdaju na novom CA.

Promjene se mogu manifestirati u validaciji elektroničkog potpisa.

Detaljnije informacije nalaze se na linku https://www.fina.hr/digitalni-certifikati/obavijesti-za-korisnike