e-Račun za poslovne subjekte

Internetski servis za elektroničku razmjenu računa između dobavljača i kupaca te upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja i arhiviranja računa.

Ako imate pitanja vezanih za razmjenu elektroničkih računa na raspolaganju Vam je Finin virtualni asistent.

Finin virtualni asistent je programsko rješenje kojem su unaprijed definirani automatski odgovori na Vaša potencijalna pitanja, a čija je svrha da u najkraćem mogućem roku dođete do osnovnih informacija o Fininim servisima za razmjenu elektroničkih računa.

Odgovore na Vaša pitanja ne kreira fizička osoba (djelatnik Fine), već proizvod (softver) koji prema ključnim informacijama iz Vaših upita na temu elektroničkih računa, automatskim procesom pronalazi unaprijed zadane odgovore.

Upućujemo Vas da ovaj proizvod koristite u najboljoj namjeri, a kako bi dobili odgovore na ključna pitanja vezana za servise e-Račun za poslovne subjekte i e-Račun za državu. Vaša su nam pitanja i zadovoljstvo od iznimne važnosti, stoga Vas molimo da ispravnom primjenom Fininog virtualnog asistenta omogućite da u što kraćem vremenu ovaj proizvod unaprijedimo do najviše moguće razine.
Implementirana je NOVA VERZIJA web aplikacije e-Računa. Više informacija pročitajte pod Aplikacija.

Servis e-Račun je internetski servis za elektroničku razmjenu računa između poslovnih subjekata (dobavljača i kupaca). Namijenjen je malim, srednjim i velikim tvrtkama i poduzetnicima. e-Račun je elektronički račun istovjetan papirnatom računu, uz brojne prednosti.

Zašto izabrati baš Fina e-Račun? Provjerite ovdje.

 

Što omogućuje e-Račun?

 • upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, prijenosa i zaprimanja računa i priloga te njihovo sigurno arhiviranje (narudžbe, ugovori, otpremnice, dopisi...)

 • strukturu podataka koja omogućuje njihovu daljnju elektroničku obradu

 • elektroničko potpisivanje računa

 • brže, sigurnije, jednostavnije i jeftinije slanje, zaprimanje i čuvanje računa te njihovo prosljeđivanje na plaćanje (automatsku pripremu naloga)

 • bržu naplatu

 • kontrolu naplate.

Prednosti korištenja usluge Fina e-Račun

 • nudi visoku razinu sigurnosti, vjerodostojnosti podrijetla i cjelovitosti sadržaja osiguranu PKI tehnologijom (eng. Public Key Infrastructure, digitalnih certifikata)

 • usklađen je sa zakonima i EU normom, sukladno x.509v3, UBL 2.1 standardu, CEN i IDABC preporukama

 • omogućuje unos, elektroničko potpisivanje računa, ovjeru vremenskim žigom

 • osigurava izbjegavanje potpisivanja bilateralnih ugovora između korisnika („zvjezdasti“ model e-računa“)

 • prilagođen je svim tržišnim segmentima (za male i velike korisnike)

 • kompatibilan je sa sličnim rješenjima na inozemnom tržištu

 • lako je provjerljiv od strane poreznog nadzora

 • povezan je sa servisom e-Račun za državu

 • povezan je s drugim informacijskim posrednicima

 • omogućuje sigurnu e-Arhivu

 • integriran je s internetskim bankarstvom.

Fina e-Račun je 'zvjezdasti' model e-Računa, što znači da nije potrebna uspostava bilateralnih ugovornih odnosa ili sporazuma između svih strana u sustavu već je dovoljna registracija u sustav. 

Fina e-Račun omogućuje i razmjenu računa s onim korisnicima koji ne koriste niti jedan servis za razmjenu e-računa ili koriste servis za razmjenu e-računa nekog drugog informacijskog posrednika.

Fina e-Račun povezan je s nekoliko servisa za razmjenu e-računa u Republici Hrvatskoj s ciljem omogućavanja razmjene između korisnika različitih informacijskih posrednika.

Ako primatelj računa nije korisnik niti jednog servisa za razmjenu e-računa, pošiljatelj mu može poslati račun iz servisa Fina e-Račun na adresu e-pošte. 

Koristi od primjene Fina e-Računa

Kontaktirajte nas: e-racun@fina.hr

Poslovni subjekti

Servis e-Račun korisnicima omogućuje jednostavno i brzo slanje i zaprimanje e-računa. Osim jednostavnosti pristupa i korištenja, servis zadovoljava sve zakonske propise i preduvjete propisane Zakonom o PDV-u (čl.80) i Pravilnikom o PDV-u (čl.161).

Osim osnovne funkcionalnosti servisa (izdavanje, prijenos, zaprimanje i arhiviranje računa), servis omogućava i niz drugih funkcionalnosti kao što su potpisivanje računa, dodavanje priloga, povezivanje s internetskim bankarstvom, dobivanje obavijesti o plaćanju, dobivanje obavijesti o greškama, dobivanje obavijesti o sigurnoj isporuci i niz drugih.

Banke

Finin servis e-Račun dizajniran je da se vrlo lako može povezati s internetskim bankarstvom banaka s kojima Fina sklopi ugovor o poslovnoj suradnji, što omogućava automatsko kreiranje e-Uplatnice te slanje u sustav internetskog bankarstva.

Ako želite imati mogućnost automatskog zaprimanja e-Uplatnice za zaprimljeni račun u internetskom bankarstvu, potrebno je registrirati se u banci s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji*.

Nakon registracije za zaprimljene račune više nećete morati prepisivati podatke s računa i posebno popunjavati nalog za plaćanje, već sustav automatski prosljeđuje sve podatke s računa u vaše internetsko bankarstvo, odnosno u e-Uplatnicu spremnu za plaćanje.

Cijena servisa e-Račun jednaka je za sve korisnike, bez obzira na to je li usluga ugovorena s Finom ili jednom od ugovornih banaka.

Banke s kojima Fina ima ugovorni odnos za servis e-Račun su:

 • Zagrebačka banka d.d.

 • Privredna banka d.d.

 • Raiffeisen banka

 • Slatinska banka

*Napomena: Iznimka su slučajevi kada servisu e-Račun pristupate putem web-servisa. U tom slučaju registracija se obavlja u Fini, a plaćanje računa obavlja se na postojeći način.

IT tvrtke

Fina e-Račun moguće je integrirati u računovodstveni sustav (ERP) korisnika da bi se omogućila automatizacija slanja i primanja računa. Integracija se vrši na temelju detaljne tehničke dokumentacije za razmjenu računa koju dostavlja Fina.

Fina osigurava besplatnu tehničku podršku za čitavo vrijeme integracije. Više informacija.

Servis e-Račun za poslovne subjekte može se koristiti putem web aplikacije dostupne na Fininim stranicama (podrazumijeva pojedinačno slanje i zaprimanje računa) i/ili web servisa (podrazumijeva direktno povezivanje računovodstvenog sustava sa servisom e-Račun).

Preduvjet za web aplikaciju je posjedovanje digitalnih certifikata na kripto uređaju, dok je preduvjet za web servis posjedovanje aplikacijskog certifikata.

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata i registraciju na servis Fina e-Račun moguće je predati putem Fininog online servisa za predaju dokumentacije bez dolaska u neki od Registracijskih ureda Fine.
Za online predaju dokumentacije potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnih certifikata. Potpisnik dokumentaciju treba potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom podržanog kvalificiranim certifikatom.

Korisne informacije prije slanja dokumentacije za izdavanje digitalnih certifikata putem online servisa možete pronaći ovdje.
Direktan link na Aplikacijski certifikat za Fina e-Račun i e-Račun za državu možete pronaći ovdje.
Direktan link na Poslužiteljski certifikat (SSL) za Fina e-Račun i e-Račun za državu možete pronaći ovdje.
Direktan link na formu obrasca za Fina e-Račun možete pronaći ovdje.

WEB APLIKACIJA (pojedinačno slanje i zaprimanje računa)

Za razmjenu e-računa putem web aplikacije potrebno je:

 1. posjedovati digitalne poslovne certifikate na kripto uređaju (FINA e-kartici/USB uređaju ili CoBrended kartici/tokenu banke*)
 2. predati Pristupnicu za internetski servis e-Račun za poslovne subjekte

Za izdavanje digitalnih poslovnih certifikata na kripto uređaju potrebno je popuniti dokumentaciju koja je dostupna ovdje.

Ako želite koristiti servis e-Račun, a već imate FINA e-karticu/USB uređaj, trebate samo ispuniti Pristupnicu za internetski servis e-Račun za poslovne subjekte i predati je u najbližu Fininu poslovnicu. Vašoj ćemo kartici/uređaju odmah dodijeliti pravo korištenja servisa e-Račun.

Za pristup putem CoBranding kartice/tokena banke potrebno je potražiti sve informacije i registrirati se u nadležnoj banci.

WEB SERVIS (direktno povezivanje računovodstvenog sustava sa servisom e-Račun)

Za razmjenu e-računa putem web servisa potrebno je:

 1. napraviti prilagodbu Vašeg računovodstvenog sustava i integraciju sa servisom e-Račun
 2. posjedovati aplikacijski certifikat
 3. predati Pristupnicu za internetski servis e-Račun za poslovne subjekte

Za izdavanje aplikacijskog i/ili poslužiteljskog certifikata potrebno je ispuniti sljedeću dokumentaciju:

Prilagodba Vašeg računovodstvenog sustava i integracija sa servisom e-Račun vrši se na temelju tehničke dokumentacije, a FINA pruža potrebnu tehničku podršku. Tehnička dokumentacija za prilagodbu računovodstvenog sustava korisnika sa servisom e-Račun nalazi se ovdje


Ispunjavanje dokumentacije

U sustavu e-Račun možete sudjelovati kao pošiljatelj i/ili kao primatelj e-računa. Jedan korisnik/osoba može imati jedno ili više prava.

Prava u svojstvu pošiljatelja računa

Unos -  omogućava pripremu, unos, spremanje te pretraživanje računa koji su uneseni u Servis.
Potpis i slanje - omogućava potpisivanje, slanje te pretraživanje računa koji su uneseni u Servis.

Prava u svojstvu primatelja računa

Pregled i prihvat - omogućava zaprimanje i pretraživanje zaprimljenih e-računa te prihvaćanje ili odbijanje e-računa

Slanje obavijesti o plaćanju - omogućava slanje obavijesti o plaćenom ili djelomično plaćenom računu te pretraživanje zaprimljenih e-računa

Priprema naloga za plaćanje - omogućuje uvid u nalog za plaćanje (e-HUB) izvedenog iz  e-računa (za korisnike koji servis koriste putem CoBranding kartice/tokena banke)

Ostala prava

Pristup svim poslovnim jedinicama –  odnosi se samo na tvrtke koje su registrirale više poslovnih jedinica. Ovo pravo korisniku automatski omogućuje jedno i/ili više prava za sve registrirane poslovne jedinice.

Prava u ime drugog poslovnog subjekta – podrazumijeva korištenje servisa e-Račun, odnosno jednog i/ili više prava u ime i za račun drugog poslovnog subjekta temeljem punomoći.


Servis e-Račun u ime i za račun drugoga poslovnog subjekta

Servis e-Račun za poslovne subjekte moguće je koristiti u ime i za račun drugog poslovnog subjekta, putem punomoći. Za ovaj način rada, potrebno je predati u najbližu Fininu poslovnicu:

 1. Punomoć za korištenje servisa e-Račun za poslovne subjekte
 2. presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja

Uslugu korištenja servisa e-Račun za poslovne subjekte možete otkazati za Vaš poslovni subjekt  i/ili pojedinu pripadajuću poslovnu jedinicu i/ili nekom od djelatnika potpuno ukinuti prava na servisu e-Račun predajom Zahtjeva za otkaz servisa ili Zahtjeva za otkaz punomoći.


*Odnosi se na banke sa kojima Fina ima ugovorni odnos za servis e-Račun

Modeli razmjene računa i preduvjeti za njihovo korištenje

Prednost servisa Fina e-Račun očituje se u tome da je servis prilagođen svim kategorijama korisnika što znači da ovisno o svojim potrebama sami možete odlučiti hoćete li račune slati potpuno automatski kroz svoj računovodstveni sustav ili ćete račune unositi pojedinačno kroz portalsku aplikaciju.

Za sustav nije važno koji način razmjene računa ćete odabrati što znači da se vi ne morate prilagođavati poslovnom subjektu s kojim želite razmjenjivati račune već ćete izabrati onaj oblik koji vama najviše odgovara. 

Ovisno o modelu razmjene računa za koji ćete se odlučiti, a da bi mogli račune razmjenjivati elektroničkim putem potrebno je ispuniti određene preduvjete.

POJEDINAČNI UNOS RAČUNA - WEB APLIKACIJA

AUTOMATSKA RAZMJENA RAČUNA KROZ RAČUNOVODSTVENI SUSTAV (ERP) - WEB SERVIS

SLANJE RAČUNA NA E-MAIL PRIMATELJA

Ispunjavanje zakonskih preduvjeta i sigurnost

Svaki obveznik koji račune razmjenjuje elektroničkim putem treba dokazati na koji način osigurava sukladnost s pravnom regulativom za razmjenu elektroničkih računa Republike Hrvatske koja je propisana člankom 161. Pravilnika o PDV-u i člankom 80. Zakona o PDV-u.

Servis FINA e-Račun navedene uvjete osigurava na sljedeći način:

 • Suglasnost za zaprimanje računa u elektroničkom obliku svaki korisnik daje ispunjavanjem Pristupnice za korištenje servisa e-Račun. Navedenom pristupnicom korisnik daje svoju suglasnost za zaprimanje računa koji su dostavljeni u sustav e-Račun i vrijedi samo za korisnike servisa Fina e-Račun koji su potpisivanjem Pristupnice postali registrirani korisnici servisa.
 • Vjerodostojnost podrijetla pošiljatelja računa ostvaruje se pomoću elektroničkog potpisa. Naime, svaki račun potpisuje sam korisnik koji šalje račun, a sustav provjerava ima li taj korisnik pravo slanja računa. Korištenjem digitalnih certifikata od strane samog korisnika jamči se da je račun potpisao i poslao upravo taj korisnik/pošiljatelj i da račun od trenutka potpisivanja nije promijenjen.
 • Cjelovitost sadržaja također se ostvaruje pomoću digitalnih certifikata. Svaka promjena sadržaja računa nakon što je isti potpisan od strane pošiljatelja narušava potpis te se promjena može na jednostavan način otkriti.
 • Čitljivost računa osigurana je prikazom u PDF-u te je na jednostavan način moguća validacija potpisa, kako bi se provjerila vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadržaja

Ako se e-poslovanje provodi kontrolirano i ako se vodi računa o sigurnosti, takvo je poslovanje znatno sigurnije od klasičnog.

 

Uporaba digitalnih certifikata

Digitalnim certifikatom, putem kojeg se prijavljujete u sustav, postiže se najveći stupanj pouzdanja u autentičnost samog korisnika odnosno onoga koji zaista šalje i prima račun što znači da se nije moguće lažno predstaviti i pod lažnim imenom korisnika ili tvrtke poslati račun.

Svaki e-račun je elektronički potpisan od strane pošiljatelja računa, čime se nedvojbeno zaštitio integritet podataka u računu što znači da ako se sadržaj računa nakon potpisivanja promijeni (ako netko mijenja podatke) potpis se narušava i takav račun neće biti zaprimljen u sustav.

Vrlo bitna komponenta sigurnog sustava Fina e-Račun je napredan vremenski žig.

Kada se e-račun pošalje u sustav, sustav provjerava sljedeće:

 • odgovara li struktura e-računa zadanoj formi (ne ulazi u sam sadržaj računa),
 • ima li osoba/certifikat kojim je račun potpisan na to prava,
 • je li digitalni certifikat važeći i
 • je li elektronički potpis ispravan i nenarušen.

Ako je sve u redu, svaki se račun prije isporuke primatelju ovjerava potpisom servisa e-Račun u koji je ugrađen napredan vremenski žig. Vremenski žig garantira točno vrijeme ulaska nekog računa u sustav i garantira da je prilikom ovjere račun prošao sve navedene kontrole.

Dokumentacija

Naknade za korištenje servisa FINA e-Račun i izdavanje certifikata

Za korištenje servisa FINA e-Račun za poslovne subjekte potrebno je imati digitalne certifikate, a vrsta certifikata ovisi o modelu razmjene računa koji ćete odabrati. Pregled certifikata potrebnih za servis e-Račun za poslovne subjekte zajedno s cijenama dostupno je ovdje

Mjesečna naknada (paušal) za korištenje servisa FINA e-Račun za poslovne subjekte iznosi 7,00 KN + PDV po certifikatu. Ova naknada podrazumijeva naplatu mjesečne pretplate za korištenje servisa prema broju certifikata registriranih na servis.

Naknada za slanje e-računa (na mjesečnoj razini) obračunava se po poslanom e-računu, a prema sljedećoj tablici, ovisno o mjesečnom broju poslanih računa:

Broj računa mjesečno

Naknada (bez PDV-a)

do 1500

2,00 kn/račun

1501 do 3000

1,80 kn/račun

3001 do 5000

1,60 kn/račun

5001 do 7000

1,40 kn/račun

7001 do 9000

1,20 kn/račun

više od 9000

1,00 kn/račun

 

U naknadu za slanje e-računa uključeni su dodatni prilozi, elektronički potpis korisnika te ovjera računa elektroničkim potpisom i vremenskim žigom sustava e-Račun. Naknada za slanje odobrenja obračunava se na isti način kao i naknada za slanje e-računa.

Navedena naknada ne uključuje slanje e-računa unutar PEPPOL mreže (prekogranična razmjena računa). Slanje e-računa prema PEPPOL mreži naplaćuje se 8,00 KN + PDV po poslanom računu.

Zaprimanje e-računa se ne naplaćuje.

Servis e-Račun za poslovne subjekte moguće je koristiti u ime i za račun drugog poslovnog subjekta, putem punomoći. Za svako se dodatno ovlaštenje naplaćuje naknada opunomoćeniku, odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć. Ukoliko Vas je klijent već opunomoćio za jedan od Fininih servisa (npr. RGFI), tada se punomoć za servis e-Račun dodatno ne naplaćuje.

Dodatna (nova) ovlaštenja naplaćuju se prema sljedećem cjeniku:

Korištenje e-Računa putem punomoći  – dodatna ovlaštenja

do 10 ovlaštenja

12,00 kn + PDV / ovlaštenje

od 11 do 30 ovlaštenja

10,00 kn + PDV / ovlaštenje

od 31 do 50 ovlaštenja

7,00 kn + PDV / ovlaštenje

51 do 100 ovlaštenja

5,00 kn + PDV / ovlaštenje

više od 100 ovlaštenja

2,50 kn + PDV / ovlaštenje

 

Primjer obračuna:
Ako imate ukupno 35 ovlaštenja, obračun naknade bit će sljedeći: 35 korisnika x 7,00 kn + PDV, što ukupno iznosi 245,00 kn + PDV.


Ponudu za korištenje servisa Fina e-Račun možete zatražiti ovdje.

 
Zbog unaprjeđenja usluge i korisničkog iskustva, Fina je implementirala novu verziju web aplikacije e-Računa.

Omogućeno je mijenjanje statusa po računima iz odbijen u prihvaćen. Za promjenu statusa dokumenta, biti će Vam poslan mail sa obavijesti o mijenjanju statusa predmetnog računa.
U slučaju da se račun pošalje na pogrešnu poslovnu jedinicu, omogućeno je ponovno slanje istog računa na drugi pretinac istog poslovnog subjekta. U tom slučaju broj dokumenta ostaje isti, potrebno je samo izmijeniti adresni podatak.

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte na adresu e-pošte e-racun@fina.hr
Aplikacija omogućuje da sa istog sučelja možete slati e-račune i prema javnim naručiteljima i prema poslovnim subjektima.

Ujedno, eliminirana je potreba za uvjetovanim korištenjem Internet Explorera kao i Adobe Acrobat Readera DC.

Molimo korisnike da prilikom prvog korištenja nove verzije aplikacije jednokratno pokrenu instalaciju potpisnog modula kako bi mogli nadalje nesmetano vršiti elektroničko potpisivanje.

Za uspješno preuzimanje potrebno je imati administratorska prava.

Većina računala će bez problema pokrenuti instalaciju potpisnog rješenja, a ukoliko dođe do greške, provjerite da li je na računalu instaliran minimalno .NET 3.5 framework ili se obratite svojoj informatičkoj podršci.

Rješenje preuzimate jednom i koristite ga sve do isporuke nove verzije istog o čemu ćemo Vas pravovremeno obavijestiti.
Potpisno rješenje možete preuzeti ovdje: http://pkivalidacija.fina.hr/FinaPKIv6.zip

(Link za ulazak u aplikaciju je: https://digitalneusluge.fina.hr/eRacunB2B/)


Ukoliko se javlja greška 403 ili greška za nemogućnost prijave, potrebno je provjeriti i slijediti korake:

 1.  obavljena je registracija na sustav (trebali ste zaprimiti mail o obavljenoj registraciji)
 2.  link preko kojeg pristupate je sljedeći: https://digitalneusluge.fina.hr/eRacunB2B/

Ako se greška i dalje javlja:

Da li Vam se prilikom pokušaja prijave javlja odabir PINa i certifikata?

1. Ako ne, onda je najvjerojatnije greška u pogrešno instaliranom kriptouređaju (token/kartica) na kojem se nalaze certifikati. Postoji mogućnost da uopće nisu instalirani ili da su instalirani pogrešno. Instalacijski paket kao i upute za preuzimanje certifikata možete pronaći na našim stranicama, link: https://www.fina.hr/programska-podrska-i-preuzimanje-certifikata.

Ovisno o uređaju kojeg koristite možete preuzeti odgovarajuću instalaciju (piše na samom uređaju). Ako ne možete sami, pomoć oko instalacije kriptouređaja pruža naš Call Centar pa ih možete nazvati na 0800 0080 da sa Vama prođu postupak.

2. Ako da, pokušajte slijediti korake iz Upute za rješavanje greške 403
 

Ako ništa od navedenog ne pomaže, tada Vas molimo da nam javite što je moguće približno točno vrijeme kada ste se pokušali spojiti te nam poslati sliku Vašeg ekrana sa greškom na adresu: eracun.itpodrska@fina.hr


Ulaz u Registar korisnika e-Računa

Registar korisnika e-Računa je registar poslovnih subjekata i pripadajućih poslovnih jedinica koje samostalno mogu primati i slati račune, a koji su registrirani na Finin servis e-Račun. 

U Registru korisnika se također nalaze i obveznici javne nabave registrirani kao korisnici servisa e-Račun za državu te korisnici drugih informacijskih posrednika povezanih s Fininim servisom e-Račun.

Uvidom u Registar korisnika e-Računa možete provjeriti kome možete poslati e-račun odnosno može li poslovni subjekt ili obveznik javne nabave kojem želite poslati e-račun takav račun i primiti.

Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun 

01. ožujka 2021. - Obavještavamo Vas da će se danas u razdoblju od 13:00 do 14:00 sati sustav biti privremeno nedostupan zbog dorada na sustavu.


Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.
Vaš e-Račun tim
 


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun 

19. veljače 2021. - Obavještavamo Vas da će se u  subotu 27.02.2021. godine, u razdoblju od 07:00 do 20:00 sati provoditi sistemska nadogradnja sustava.

U tom periodu sustav će biti nedostupan te neće biti moguće pristupiti web aplikaciji Servisa.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.
Vaš e-Račun tim


Novi subordinirani Fina RDC 2020 CA certifikat

23. prosinac 2020. - Obavještavamo korisnike da je Fina počela izdavati certifikate za aplikaciju standardne razine sigurnosti (aplikacijski certfikat za e-Račun i e-Račun za državu) na novom CA te da novi subordinirani Fina RDC 2020 CA na kojem se izdaju certifikati čiji se privatni ključ izdaje u soft obliku možete pronaći na linku https://www.fina.hr/ca-fina-root-certifikati

ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI? 

Ako ste vlasnik rješenja u kojem se koristi aplikacijski certifikat za e-Račun i e-Račun za državu i ako vaš sustav ima postojeći Fina Root CA certifikat importiran kao Trust anchor (root certifikat kojem se vjeruje) vrlo je vjerojatno da ove promjene u Fina RDC 2020 CA certifikata neće imati nikakav utjecaj, ali svakako preporučujemo provjeru. 

Ako vaš sustav/rješenje nema importiran postojeći Fina Root CA certifikat kao Trust anchor (root certifikat kojem se vjeruje), molimo vas da ga dodate u popis root certifikata kojim se vjeruje. Ako to nije moguće, bit će ga potrebno importirati kako biste ostvarili povjerenje u nove certifikate koji se izdaju na novom CA.

Promjene se mogu manifestirati u validaciji elektroničkog potpisa.

Detaljnije informacije nalaze se na linku https://www.fina.hr/digitalni-certifikati/obavijesti-za-korisnike 

Finin virtualni asistent

140 / 140

Finin virtualni asistent

Pozdrav!

Ja sam Finin virtualni asistent i mogu Vam pomoći oko pitanja vezanih za razmjenu elektroničkih računa.

Klikom na tipku "Započnite razgovor" prihvaćate Opće uvjete usluge. Komunikacija razmjenjena u okviru usluge Finin virtualni asistent koristi se isključivo za poboljšanje usluge.
U okviru ove usluge Fina ne obrađuje Vaše osobne podatke.

Započnite razgovor