Servis FINA e-Račun omogućava upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, prijenosa i zaprimanja e-računa te ubrzava proces naplate e-računa.

 • Smanjeni troškovi isporuke i obrade e-računa
  E-račun se ne ispisuje i ne šalje poštom.
 • Trenutna dostava e-računa 
  Bez mogućnosti gubitka e-računa na putu do primatelja.
 • Automatska obavijest o statusu e-računa
  Odmah je vidljivo je li primatelj prihvatio ili odbio e-račun.
 • Kreiranje e-Uplatnice i slanje u sustav internetskog bankarstva 
  Omogućeno za korisnike web aplikacije FINA e-Račun registrirane u banci s kojima Fina ima poslovnu suradnju.
 • Slanje obavijesti dobavljaču o podmirivanju e-računa
  E-račun označuje se statusom "Plaćen".