e-Račun upit za cijenu

Tekst za prepoznavanje Refresh CAPTCHA

 


Informacije ispitaniku o obradi osobnih podataka prikupljenih ovim obrascem.

Voditelj obrade osobnih podataka: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr, besplatan telefon 0800 0080

Osobni podaci koji se obrađuju: ime i prezime, adresa elektroničke pošte.

Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: dpo@fina.hr

Svrha obrade osobnih podataka: Osobni podaci prikupljeni ovim obrascem obrađuju se isključivo za potrebe identifikacije i komunikacije s pošiljateljem upita putem obrasca, tj. za ispunjenje ugovora  u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

Osobni podaci čuvati će se 6 godina.

Fizička osoba na koju se odnose osobni podaci koje FINA obrađuje kao voditelj ima pravo zatražiti pristup, ispravak, brisanje, prenosivost i ograničavanje obrade i podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na nju odnose, ako su za to ispunjene propisane pretpostavke. Zahtjev/i u vezi s prethodnim pravima podnose se u pisanom obliku na označenim šalterima poslovnih jedinica Fine čiji popis je objavljen na web stranici Fine: www.fina.hr.

Prigovor na obradu osobnih podataka možete podnijeti Fini odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska 136, Zagreb, 00385 (0)1 4609 000, azop@azop.hr, www.azop.hr .