Sigurna arhiva e-računa

Svi e-računi automatski se arhiviraju u izvornom
obliku u skladu s propisima iz područja
računovodstva i poreza.

 

Servis FINA e-Račun povezan je sa servisom FINA e-Arhiv, izdvojenim servisom Fine koji omogućava pohranu e-računa i pripadajućih priloga razmijenjenih kroz servis FINA e-Račun. 

 • Čuvanje e-računa u skladu sa zakonskom regulativom
  Svi poslani i zaprimljeni e-računi arhiviraju se zajedno s pripadajućim prilozima na servis FINA e-Arhiv u skladu sa Zakonom o računovodstvu na razdoblje od najmanje 11 godina.
 • Besplatno arhiviranje priloga e-računa
  Uz svaki e-račun na servisu FINA e-Arhiv besplatno se pohranjuju i pripadajući prilozi. 
 • Sigurna pohrana e-računa u izvornom obliku
  Razmijenjeni e-računi pohranjuju se u izvornom obliku (XML) zajedno s vizualizacijom u PDF-u i prilozima, a za cijelo vrijeme pohrane zajamčen je integritet sadržaja e-računa i autentičnost pošiljatelja.
 • Ovjera potpisom i vremenskim žigom
  Arhivirani e-računi se dodatno potpisuju naprednim elektroničkim potpisom servisa FINA e-Arhiv u koji je ugrađen kvalificirani vremenski žig čime se označava točno vrijeme ulaska e-računa na servis FINA e-Arhiv.

 

Više informacija o usluzi FINA e-Arhiv dostupno je ovdje.