Servis FINA e-Račun temelji se na PKI tehnologiji (eng. Public Key Infrastructure) baziranoj na digitalnim certifikatima, čime se jamči visoka razina sigurnosti i autentikacija korisnika servisa.

Svaki e-račun je potpisan elektroničkim potpisom pošiljatelja, što jamči autentičnost pošiljatelja i integritet poslanog računa.

Prednosti korištenja digitalnih certifikata

 • Samo se vi možete prijaviti u servis
  Prijava vam je omogućena digitalnim certifikatom kojem je dodijeljeno pravo pristupa servisu, čime se postiže najveći stupanj pouzdanosti u vašu autentičnost.
 • Samo vi možete potpisati i poslati e-račun
  Servis provjerava je li e-račun zaista potpisan digitalnim certifikatom korisnika koji na to ima prava, čime se jamči da ste e-račun potpisali i poslali upravo vi.

 

Ispunjavanje zakonskih preduvjeta

Svaki obveznik koji račune razmjenjuje elektroničkim putem treba dokazati na koji način osigurava sukladnost s pravnom regulativom za razmjenu elektroničkih računa Republike Hrvatske koja je propisana člankom 161. Pravilnika o PDV-u i člankom 80. Zakona o PDV-u.

Servis FINA e-Račun sukladnost s pravnom regulativom osigurava na sljedeći način:

 • Suglasnost za zaprimanje e-računa u elektroničkom obliku
  Daje se ispunjavanjem pristupne dokumentacije za korištenje servisa FINA e-Račun.
 • Vjerodostojnost podrijetla pošiljatelja e-računa i cjelovitost sadržaja
  Ostvaruju se elektroničkim potpisom uz pomoć digitalnih certifikata.
 • Čitljivost e-računa
  Osigurana je prikazom vizualizacije e-računa u PDF-u.

 

PDF vizualizacija e-računa koja nastaje na strani servisa FINA e-Račun ovjerava se naprednim elektroničkim potpisom servisa u koji je ugrađen kvalificirani vremenski žig koji bilježi točno vrijeme ulaska e-računa u servis i jamči da je prilikom ovjere e-račun prošao sve potrebne kontrole.