Godišnji financijski izvještaji i dokumentacija

U Fini možete dobiti najpotpunije informacije o poslovanju poslovnih subjekata, od konkretnih poslovnih subjekata, do usporedbe prema županijama, općinama i djelatnostima.

Dokumentacija i podaci iz RGFI-a

Registar godišnjih financijskih izvještaja je središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba koji su obveznici poreza na dobit. Više informacija.

Javna objava dokumentacije iz RGFI-a

Od poslovne 2008. godine na internetu je svima javno dostupna javno objavljena dokumentacija. Više informacija.

Kontaktirajte nas:

Vaša pitanja možete poslati na adresu jednog od četiri regionalna centra, ovisno o sjedištu obveznika: 
Osijek: rgfi.os@fina.hr
Rijeka. rgfi.ri@fina.hr
Split: rgfi.st@fina.hr
Zagreb: rgfi.zg@fina.hr