1. Kako pravilno ispuniti Pristupnicu, ako ću koristiti web aplikaciju?

Primjer pravilno ispunjene Pristupnice za internetski servis FINA e-Račun, za rad putem web aplikacije, možete pregledati ovdje.

 

2. Kako pravilno ispuniti Pristupnicu, ako ću koristiti FINA e-Račun kroz računovodstveni program?

Primjer pravilno ispunjene Pristupnice za internetski servis FINA e-Račun, za rad putem računovodstvenog programa, možete pregledati ovdje.

 

3. Kako pravilno ispuniti Pristupnicu, ako imam više poslovnih jedinica?

Primjer pravilno ispunjene Pristupnice za registraciju poslovnog subjekta s poslovnim jedinicama na servis FINA e-Račun možete pregledati ovdje.

 

4. Kako pravilno ispuniti Punomoć?

Primjer pravilno ispunjene Punomoći za korištenje servisa FINA e-Račun, za rad putem web aplikacije, možete pregledati ovdje.

Primjer pravilno ispunjene Punomoći za korištenje servisa FINA e-Račun, za rad putem računovodstvenog programa, možete pregledati ovdje.

 
5. Koja prava trebam označiti prilikom ispunjavanja dokumentacije?

Prava na servisu FINA e-Račun možete imati kao pošiljatelj i/ili kao primatelj e-računa.

Jedan korisnik/osoba može imati jedno ili više prava.

Prava u svojstvu pošiljatelja e-računa:

Unos - omogućava pripremu, unos, spremanje te pretraživanje e-računa koji su uneseni u servis.

Potpis i slanje - omogućava potpisivanje, slanje te pretraživanje e-računa koji su uneseni u servis.

Prava u svojstvu primatelja e-računa:

Pregled i prihvat - omogućuje korisniku servisa da zaprimi e-račun te da ga prihvati ili odbije.

Slanje obavijesti o plaćanju - omogućava slanje obavijesti o plaćenom ili djelomično plaćenom e-računu te pretraživanje zaprimljenih e-računa.

Priprema naloga za plaćanje - omogućuje uvid u nalog za plaćanje (e-HUB) izvedenog iz e-računa (za korisnike koji servis koriste putem CoBranding kartice/tokena banke)

Ostala prava:

Pristup svim poslovnim jedinicama - odnosi se samo na tvrtke koje su registrirale više poslovnih jedinica. Ovo pravo korisniku automatski omogućuje jedno i/ili više prava za sve registrirane poslovne jedinice.

Pravo u ime drugog poslovnog subjekta - podrazumijeva korištenje servisa FINA e-Račun odnosno jednog i/ili više prava u ime i za račun drugog poslovnog subjekta temeljem punomoći.