Ovakav način razmjene računa prilagođen je malim poduzetnicima odnosno poduzetnicima koji šalju i primaju manji broj računa. Računi se kreiraju, potpisuju, šalju i zaprimaju putem portalske aplikacije.

Rad s portalskom aplikacijom ima sljedeći koncept:

  • pošiljatelj popunjava račun, potpisuje ga elektroničkim potpisom te šalje primatelju kroz sustav
  • sustav zaprima račun, provjerava potpis i prava te prosljeđuje primatelju
  • primatelj zaprima račun, prihvaća ga i plaća, ili odbija
  • pošiljatelj zaprima potvrdu o isporuci i statusu računa (zaprimljen, odbijen, prihvaćen, plaćen)
  • račun se automatski arhivira (poslani/zaprimljeni).

Osim za korisnike koji razmjenjuju mali broj računa, ovakav je način razmjene računa pogodan u vrijeme integracije sustava korisnika za automatsku razmjenu računa.

Ovaj način razmjene računa omogućuje vam da račune pošaljete i poslovnim subjektima koji nisu registrirani na servis, a primatelj će ga zaprimiti putem adrese e-pošte na koju ste račun poslali. U ovom slučaju isporuka računa ovisi o e-mail servisu primatelja.

Više o modelu slanja računa na adresu e-pošte primatelja možete pronaći ovdje.

Preduvjeti za korištenje 

Jedini preduvjet za korištenje servisa e-Račun putem portalske aplikacije je da imate Finine poslovne certifikate na FINA e-kartici, USB tokenu ili CoBranded kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji te pristup internetu. 

Za ovakav način razmjene računa nemate većih ulaganja već koristite besplatan Internet i PDF preglednik. Verzija PDF preglednika treba biti minimalno Adobe Reader 10.1.3. ili novija.