Ovakav način razmjene e-računa prilagođen je poslovnim subjektima koji žele razmjenjivati e-račune na jednostavan način kroz praktično sučelje web aplikacije, bez potrebe za prilagodbom računovodstvenog programa.

Elektronički računi se kreiraju, potpisuju, šalju i zaprimaju pojedinačno putem web aplikacije.

Za korištenje servisa FINA e-Račun putem web aplikacije potrebni su vam Finini poslovni certifikati na FINA e-kartici, USB tokenu ili CoBranded kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji te pristup internetuViše o certifikatima

 

Rad s web aplikacijom ima sljedeći koncept:

 1. pošiljatelj popunjava e-račun, potpisuje ga elektroničkim potpisom te šalje primatelju kroz servis,
 2. servis zaprima e-račun, provjerava potpis i prava te prosljeđuje primatelju,
 3. primatelj zaprima e-račun, prihvaća ga i plaća, ili odbija,
 4. pošiljatelj zaprima potvrdu o isporuci i statusu e-računa (zaprimljen, odbijen, prihvaćen, plaćen),
 5. e-račun se automatski arhivira (poslani/zaprimljeni).
Web aplikacija može se povezati s internetskim bankarstvom što omogućava automatsko kreiranje e-Uplatnice te slanje u sustav internetskog bankarstva i automatsko zaprimanje e-Uplatnice za zaprimljeni e-račun u internetskom bankarstvu.

Za korištenje navedene usluge putem internetskog bankarstva potrebno je registrirati se na servis FINA e-Račun u banci u kojoj imate internetsko bankarstvo i s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji.*

Cijena servisa FINA e-Račun jednaka je za sve korisnike, bez obzira na to je li usluga ugovorena u Fini ili u jednoj od ugovornih banaka.

Za dodatne informacije o navedenoj funkcionalnosti potrebno je obratiti se banci.

Slanje e-računa neregistriranim korisnicima

Korisnici servisa FINA e-Račun imaju mogućnost slanja računa na adresu e-pošte primateljima koji nisu obveznici javne nabave te nisu registrirani za zaprimanje e-računa niti na jednom servisu.


Za ovaj način slanja računa dovoljno je da registrirani korisnik servisa FINA e-Račun zna adresu e-pošte neregistriranog primatelja i samostalno pribavi suglasnost primatelja o zaprimanju e-računa u elektroničkom obliku. Primatelju se šalje obavijest u kojoj je jedinstveni link pomoću kojeg preuzima e-račun. 

Prava i obveze korisnika i Fine detaljno su opisani u Općim uvjetima korištenja servisa FINA e-Račun.

*Banke s kojima Fina ima ugovorni odnos za servis FINA e-Račun su:

- Zagrebačka banka d.d.
- Privredna banka Zagreb d.d.
- Raiffeisen banka d.d.
- Slatinska banka d.d.

Izdavanje poslovnog certifikata na kripto uređaju i pristup web aplikaciji FINA e-Račun 

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju:
   

  Pristupnica za internetski servis FINA e-Račun za poslovne subjekte
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata 
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte 
  (Pripremite 3 primjerka)


  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.


  Ako imate više poslovnih jedinica koje će samostalno slati i/ili zaprimati e-račune, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju poslovnog subjekta sa poslovnim jedinicama na servis FINA e-Račun za poslovne subjekte.
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis FINA e-Račun u ime i za račun drugog poslovnog subjekta te jedne ili više poslovnih jedinica koje se nalaze u sustavu drugoga poslovnog subjekta, popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa FINA e-Račun za poslovne subjekte*
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
   
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno.
  Online - digitalno potpisana dokumentacija >>Predajte ovdje
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija

 3. Preuzmite USB kripto uređaj

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, kripto uređaj ćete preuzeti u Registracijskom uredu Fine. Kripto uređaj preuzimate osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).
 4. Aktivirajte uređaj i preuzmite certifikate

  Nakon što preuzmete kripto uređaj u našoj poslovnici, e-poštom ćemo vam proslijediti autorizacijski kod za aktivaciju kripto uređaja i preuzimanje certifikata te uputu o načinu preuzimanja certifikata.

  Na kripto uređaju mogu se nalaziti dva certifikata: autentikacijski i potpisni. Autentikacijskim certifikatom provodi se digitalna autorizacija odnosno potvrđuje se da je doista riječ o vama, a potpisnim certifikatom omogućeno vam je elektroničko potpisivanje dokumenata, odnosno e-računa, čime se jamči da ste e-račun potpisali i poslali upravo vi i da e-račun od trenutka potpisivanja nije promijenjen.

  Na ovom koraku važno je detaljno slijediti upute za instalaciju kripto uređaja i aktivaciju certifikata kako biste uspješno pristupili web aplikaciji.
  Upute su dostupne ovdje.

  E-poštom ćete također zaprimiti i obavijest o provedenoj registraciji na servis FINA e-Račun.
   
 5. Pristupite web aplikaciji FINA e-Račun

  Kada završite proces prema uputama za pokretanje i aktivaciju USB kripto uređaja, možete početi koristiti servis FINA e-Račun kojem ćete pristupati putem web aplikacije FINA e-Račun.

 

 * Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja. Opunomoćenik na predanoj Pristupnici za internetski servis FINA e-Račun treba označiti pravo korisnika "pravo u ime drugog poslovnog subjekta", kako bi se istome mogla dodijeliti Punomoć za rad u servisu FINA e-Račun u ime drugog poslovnog subjekta. 

Pristup web aplikaciji FINA e-Račun postojećim certifikatom

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju:
   

  Pristupnica za internetski servis FINA e-Račun za poslovne subjekte
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako imate više poslovnih jedinica koje će samostalno slati i/ili zaprimati e-račune, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju poslovnog subjekta sa poslovnim jedinicama na servis FINA e-Račun za poslovne subjekte.
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis FINA e-Račun u ime i za račun drugog poslovnog subjekta te jedne ili više poslovnih jedinica koje se nalaze u sustavu drugoga poslovnog subjekta, popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa FINA e-Račun za poslovne subjekte*
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
   
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Kako već posjedujete Finin digitalni certifikat, možete sami odabrati kako želite dostaviti dokumentaciju:

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Online - digitalno potpisana dokumentacija >> Predajte ovdje
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija

  Za pristup putem CoBranding kartice/tokena banke potrebno je potražiti sve informacije i registrirati se u nadležnoj banci s kojom Fina ima ugovorni odnos za servis FINA e-Račun.**
 3. Obavijest o registraciji stiže vam na adresu e-pošte

  Nakon što predate dokumentaciju, e-poštom ćemo vas obavijestiti o provedenoj registraciji na servis FINA e-Račun.
   
 4. Možete započeti koristiti FINA e-Račun web aplikaciju

  Kada dobijete e-poštu s potvrdom aktivacije, moći ćete početi koristiti uslugu FINA e-Račun kojoj ćete pristupati preko web aplikacije FINA e-Račun.

 

*Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja. Opunomoćenik na predanoj Pristupnici za internetski servis FINA e-Račun treba označiti pravo korisnika "pravo u ime drugog poslovnog subjekta", kako bi se istome mogla dodijeliti Punomoć za rad u servisu FINA e-Račun u ime drugog poslovnog subjekta. 

**Banke s kojima Fina ima ugovorni odnos za servis FINA e-Račun su:
    - Zagrebačka banka d.d.
    - Privredna banka Zagreb d.d.
    - Raiffeisen banka d.d.
    - Slatinska banka d.d. (korisnici Slatinske banke registraciju na servis FINA e-Račun obavljaju u bilo kojoj poslovnici Fine)