Poslovni certifikati za fizičke osobe unutar pojedinog poslovnog subjekta/organizacije, a koji se izdaju na kripto uređaju mogu biti:

  • certifikat za autentikaciju, čija je osnovna namjena jaka autentikacija i enkripcija, i

  • kvalificirani certifikati,  za elektroničke potpise.

Za korištenje većine poslovnih elektroničkih servisa potrebna su oba certifikata na jednom kripto uređaju stoga ih Fina izdaje u paru. Ukoliko postoji potreba moguće je izdati samo jedan certifikat na kripto uređaju, sukladno zahtjevu korisnika.

Certifikate možete koristiti za pristup:
 
  • Fininim e-servisima (Registar godišnjih Financijskih izvještaja, e-Regos, Web-bon, e-Račun, e-Plaćanje, Registar koncesija, info.BIZ, Web e-Potpis, e-Blokade, e-Dražba i dr.),
  • servisima državne uprave i javnih službi (e-Mirovinsko, e-Porezna, e-Zdravstveno, e-Carina) i
  • drugih institucija (Hanfa). 

Više o Fininim e-servisima možete saznati ovdje.
Ako certifikate koristite za pristup servisima Fine, državne uprave i javnih službi, vrstu potpisa odnosno certifikata propisuje institucija koja je vlasnik servisa.

 

Ovisno o tome koji vam je potpis potreban certifikati na kripto uređaju se izdaju na dvije vrste  uređaja:

  • QSCD uređaj - omogućuje izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa koji pravno zamjenjuje vlastoručni potpis,

  • Siguran kripto uređaj - omogućuje napredan elektronički potpis podržan kvalificiranim certifikatom.

Dva poslovna certifikata na sigurnom kripto uređaju

Autentikacijski i kvalificirani certifikat za napredni elektronički potpis. Više informacija.

Dva poslovna certifikata na QSCD kripto uređaju

Autentikacijski i kvalificirani certifikat za kvalificirani elektronički potpis. Više informacija.