Online servis za predaju dokumentacije
Zbog izvanredne situcije izazvane koronavirusom, dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta. Više informacija

Razvojem internetskih usluga Fina poduzetnicima omogućava jednostavnije i brže odvijanje poslovanja.

Korištenje Fininih e-servisa omogućava sljedeće prednosti poslovanja:

 • brzina i jednostavnost pristupa – svim servisima pristupa se jednim uređajem (FINA e-kartica/ USB token ili CoBranding kartica/USB token banke*)

 • sigurnost

 • bolja organizacija poslovanja

 • znatna ušteda u vremenu (brza komunikacija) i prostoru (nema papirologije).

Svim Fininim e-servisima te pojedinim e-servisima državne uprave i javnih službi pristupa se jednim uređajem (FINA e-kartica ili USB token), na kojemu se nalaze Finini poslovni digitalni certifikati.

Dostupni su vam sljedeći Finini e-servisi:

Dostupni su vam sljedeći servisi državne uprave i javnih službi:

 

* Banke s kojima Fina ima poslovnu surdanju i čiji korisnici na svojim kripto uređajima imaju Finine poslovne digitalne certifikate su sljedeće:

 • Zagrebačka banka d.d. 
 • Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Privredna Banka Zagreb d.d. 
 • Slatinska Banka Požega d.d.
 • BKS Banka d.d.
 • OTP Banka d.d. 
Za pristup e-servisima Fine te e-servisima državne uprave i javnih službi potrebno je imati Finine digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu.

Za izdavanje poslovnih digitalnih certifikata potrebno je sljedeću dokumentaciju popuniti i predati u najbliži Finin registracijski ured:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata (e-servisi) - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 3 primjerka,
 • presliku osobne iskaznice za osobu za koju se certifikati traže,
 • Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine,
 • Potpisane Opće uvjete korištenja e-servisa Fine - 1 primjerak.

Poslovni subjekti koji prvi put koriste certifikate

Ako prvi put koristite digitalne certifikate Fine, tada je potrebno obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav. Za registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav potrebno je uz gore navedenu dokumentaciju predati i:

 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje,
 • Izvadak iz nadležnog registra,
 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne osobe).

Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u Izvatku iz nadležnog registra te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje certifikata i ugovor.


Ako želite pristup...

...servisu e-Račun - uz prethodno navedenu dokumentaciju za izdavanje poslovnih certifikata potrebno je predati potpisanu Pristupnicu za internetski servis e-Račun (1 primjerak). Više o servisu e-Račun saznajte ovdje.

...servisu e-Plaćanje - ukoliko je označen servis e-plaćanja i korisnik želi preuzimati izvatke o promjenama i stanju na transakcijskom računu putem servisa e-plaćanja, uz prethodnu dokumentaciju potrebno je predati i obrazac Preuzimanje izvadaka putem servisa e-plaćanja.

...servisu e-Dražba - uz dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata potrebno je predati Pristupnicu za korištenje servisa e-Dražba. Više o servisu e-Dražba saznajte ovdje.

...servisima e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno i e-Carina - prvo preuzmite svoje digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu, a potom se registrirajte u nadležnim institucijama.

Ako ne želite koristiti e-servise Fine, već samo servise državne uprave i javnih službi, uz dokumentaciju za izdavanje certifikata nije potrebno predati Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine i Opće uvjete korištenja e-servisa Fine.

Fininim e-servisima RGFI, WEB-BON, e-Regos, e-Arhiv, Web e-Potpis i e-Dražba može se pristupiti i osobnim certifikatima na kripto uređaju koji se izdaju fizičkim osobama/građanima, za vlastite potrebe. Proceduru izdavanja certifikata za fizičke osobe/građane možete pronaći ovdje.


Neovisno o tome je li pristup e-servisima Fine zatražio poslovni subjekt ili fizička osoba koja nema registriranu poslovnu djelatnost, za korištenje e-servisa Fine (izuzev servisa e-Dražba i Web e-Potpis) zasniva se Ugovorni odnos na 24 mjeseca.

Naknada za korištenje e-servisa Fine kojima se pristupa putem FINA e-kartice ili USB tokena, iznosi 50,00 kn mjesečno i obračunava se tijekom 24 mjeseca, koliko traje Ugovorni odnos.

U 50,00 kn mjesečne naknade, ovisno o odabiru korisnika, uračunato je sljedeće:

 • izdavanje dva poslovna digitalna certifikata,

 • registracija poslovnog subjekta,

 • čitač smart kartice,

 • predaja i potpisivanje R-Sm obrasca,

 • elektronički potpis (ne uključuje potpisivanje aplikacijom Web e-Potpis),

 • registracija i pristup servisu RGFI,

 • pristup servisu e-plaćanja i primanje elektroničkih računa.


Preuzimanje dokumentacije iz servisa RGFI i WEB-BON te slanje računa putem servisa e-Račun naplaćuju se dodatno po obavljenoj transakciji. Cijene možete vidjeti ovdje.

Uvid u podatke, odnosno osnova za plaćanje iz servisa eBlokade naplaćuje se dodatno po obavljenoj transakciji. Cijene možete vidjeti ovdje.

Naknade za korištenje aplikacije Web e-Potpis možete vidjeti ovdje.

Predaja ponuda na elektroničkoj javnoj dražbi putem servisa e-Dražba u ime druge osobe plaća se po primljenom ovlaštenju. Cijene možete vidjeti ovdje.

Naknada za servis e-Plaćanja (elektronički nalozi, preuzimanje izvadaka i pregled dnevnog stanja i prometa po računu) obračunava se prema cjeniku banke s kojom Fina ima ugovoren servis e-plaćanja. Informacije o bankama s kojima Fina ima ugovoren servis e-plaćanja možete saznati ovdje.

Ako ne želite koristiti Finine e-servise, nego se odlučite digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu koristiti samo za elektronički potpis, naknade su sljedeće:

Poslovni digitalni certifikati na FINA e-kartici ili USB tokenu
Izdavanje dva digitalna certifikata* 390,00 kn / godišnje
Registracija poslovnog subjekta** 80,00 kn / jednokratno
Čitač (opcionalno)  60,00 kn / jednokratno

*Certifikati se izdaju na dvije godine, a naknada se plaća godišnje.

** Iznos se plaća jednokratno za čitav poslovni subjekt, a ne za svakog korisnika posebno.

Cjelokupan cjenik za obavljanje usluga certificiranja možete vidjeti ovdje.


Davanje ovlaštenja ili punomoći

Poslovni subjekt može dobiti ovlaštenje ili punomoć nekog drugog poslovnog subjekta da u njegovo ime koristi e-servise. Obrazac punomoći nalazi se na ovim stranicama.

Iznimno, ako je ista osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta u čije ime se koristi servis i poslovnog subjekta koji koristi Fina e-karticu/USB token pomoću kojeg se pristupa servisu, tada se  umjesto punomoći predaje izjava osobe ovlaštene za zastupanje poslovnih subjekata da će upotrebom Fina e-kartice/USB tokena jednog poslovnog subjekta koristiti servis u ime i za račun drugog poslovnog subjekta. Obrazac izjave nalazi se na ovim stranicama.

Za svako se dodatno ovlaštenje/izjavu jednom mjesečno naplaćuje naknada opunomoćeniku, odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć.

Dodatna ovlaštenja naplaćuju se prema sljedećem cjeniku:

Korištenje e-servisa - dodatna ovlaštenja
do 10 ovlaštenja           12,00 kn / ovlaštenje
od 11 do 30 ovlaštenja     10,00 kn / ovlaštenje
od 31 do 50 ovlaštenja     7,00 kn / ovlaštenje
51 do 100  ovlaštenja  5,00 kn / ovlaštenje
101 i više ovlaštenja  2,50 kn / ovlaštenje

Sve cijene izražene su bez PDV-a.

Primjer obračuna: Ako imate ukupno 35 ovlaštenja, obračun naknade bit će sljedeći: 35 korisnika x 7,00 kn, što ukupno iznosi 245,00 kn.

Korisnik servisa e-Dražba može dobiti ovlaštenje neke druge osobe/poslovnog subjekta da u njegovo ime koristi servis. Za svako se dodatno ovlaštenje jednokratno naplaćuje naknada korisniku koji je ovlaštenje dobio. Naknada se obračunava jednokratno za obračunsko razdoblje u kojem je ovlaštenje registrirano (mjesec). Naknada za svako dodatno ovlaštenje iznosi 25,00 kn.


Otkazivanje korištenja e-servisa

Ako otkažete korištenje e-servisa Fine odnosno ako zatražite opoziv digitalnih certifikata pomoću kojih pristupate e-servisima Fine (izuzev servisa e-Dražba i Web e-Potpis) unutar 24 mjeseca korištenja, obvezni ste Fini platiti izlaznu naknadu te naknadu za opoziv certifikata.

Naknada za opoziv certifikata plaća se 80,00 kn.

Izlazna naknada plaća se prema sljedećem cjeniku, a ovisno o broju mjeseci proteklih od ugovaranja usluge:

 Izlazna naknada
korištenje do 6 mjeseci  800,00 kn / kartica
korištenje 7-12 mjeseci  650,00 kn / kartica
korištenje više od 12 mjeseci 390,00 kn / kartica

Sve cijene izražene su bez PDV-a.


Naknadno ugovaranje e-servisa Fine

Korisnici koji su do sada certifikate koristili samo za elektronički potpis  te su naknadno zasnovali pretplatnički odnos na 24 mjeseca, plaćaju naknadu za prelazak s godišnje naknade na pretplatnički odnos.

Visina naknade za prelazak obračunava se prema sljedećem cjeniku, a ovisno o broju mjeseci proteklih od izdavanja certifikata za elektronički potpis:

Naknada za prelazak
korištenje do 3 mjeseca 50,00 kn / kartica
korištenje do 6 mjeseci 100,00 kn / kartica

Sve cijene izražene su bez PDV-a.

Zasnivanje pretplatničkog odnosa nakon 6 mjeseci korištenja prethodno izdanih certifikata, ne smatra se prelaskom na pretplatnički odnos već izdavanjem novih certifikata.

Prije instalacije provjerite zadovoljava li vaše računalo minimalne hardverske i softverske preduvjete!

MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTJEVI:

 • osobno računalo,
 • radna memorija minimalno 2 GB (preporučamo 4 GB ili više),
 • raspoloživi diskovni prostor 500 MB (minimalno),
 • jedan slobodan USB priključak,
 • operacijski sustav: Windows 7 ili noviji,
 • preglednik Internet Explorer - minimalno verzija 9,
 • program za upravljanje smart karticama/USB tokenima (npr. ActiveClient, verzija 6.x ili viša, middleware za kartice i USB tokene),
 • čitač smart kartice (ako su certifikati izdani na kartici),
 • Java - preporučuje se koristiti najnoviju verziju Jave,
 • pristup internetu.

Tehnički preduvjeti za korištenje servisa opisani su u korisničkim uputama za svaki pojedini servis.