Kako do elektroničkih servisa?

Kako ugovoriti Finine e-servise? Saznajte sve što vam je potrebno osigurati prije korištenja ovog paketa usluga.

Online servis za predaju dokumentacije
Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta. Više informacija

Razvojem internetskih usluga Fina poduzetnicima omogućava jednostavnije i brže odvijanje poslovanja.

Korištenje Fininih e-servisa omogućava sljedeće prednosti poslovanja:

 • brzina i jednostavnost pristupa – svim servisima pristupa se jednim uređajem (FINA e-kartica/ USB token ili CoBranding kartica/USB token banke*)

 • sigurnost

 • bolja organizacija poslovanja

 • znatna ušteda u vremenu (brza komunikacija) i prostoru (nema papirologije).

Svim Fininim e-servisima te pojedinim e-servisima državne uprave i javnih službi pristupa se jednim uređajem (FINA e-kartica ili USB token), na kojemu se nalaze Finini poslovni digitalni certifikati.

Dostupni su vam sljedeći Finini e-servisi:

Dostupni su vam sljedeći servisi državne uprave i javnih službi:

 

* Banke s kojima Fina ima poslovnu surdanju i čiji korisnici na svojim kripto uređajima imaju Finine poslovne digitalne certifikate su sljedeće:

 • Zagrebačka banka d.d. 
 • Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Privredna banka Zagreb d.d. 
 • Slatinska banka d.d.
 • OTP banka d.d. 
Za pristup e-servisima Fine te e-servisima državne uprave i javnih službi potrebno je imati Finine digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu.

Za izdavanje poslovnih digitalnih certifikata potrebno je sljedeću dokumentaciju popuniti i predati u najbliži Finin registracijski ured:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata (e-servisi) - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 3 primjerka,
 • presliku osobne iskaznice za osobu za koju se certifikati traže,
 • Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine,
 • Potpisane Opće uvjete korištenja e-servisa Fine - 1 primjerak.

Poslovni subjekti koji prvi put koriste certifikate

Ako prvi put koristite digitalne certifikate Fine, tada je potrebno obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav. Za registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav potrebno je uz gore navedenu dokumentaciju predati i:

 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje,
 • Izvadak iz nadležnog registra,
 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne osobe).

Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u Izvatku iz nadležnog registra te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje certifikata i ugovor.


Poslovni subjekti koji već koriste Finine digitalne certifikate

Poslovni subjekti koji već koriste Finine digitalne certifikate, a žele naknadno ugovoriti e-servise trebaju dostaviti:

 • Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine,
 • Potpisane Opće uvjete korištenja e-servisa Fine - 1 primjerak.

Ako želite pristup...

...servisu e-Račun - uz prethodno navedenu dokumentaciju za izdavanje poslovnih certifikata potrebno je predati potpisanu Pristupnicu za internetski servis e-Račun (1 primjerak). Više o servisu e-Račun saznajte ovdje.

...servisu e-Plaćanje - ukoliko je označen servis e-plaćanja i korisnik želi preuzimati izvatke o promjenama i stanju na transakcijskom računu putem servisa e-plaćanja, uz prethodnu dokumentaciju potrebno je predati i obrazac Preuzimanje izvadaka putem servisa e-plaćanja.

...servisu e-Dražba - uz dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata potrebno je predati Pristupnicu za korištenje servisa e-Dražba. Više o servisu e-Dražba saznajte ovdje.

...servisima e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno i e-Carina - prvo preuzmite svoje digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu, a potom se registrirajte u nadležnim institucijama.

Ako ne želite koristiti e-servise Fine, već samo servise državne uprave i javnih službi, uz dokumentaciju za izdavanje certifikata nije potrebno predati Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine i Opće uvjete korištenja e-servisa Fine.

Fininim e-servisima RGFI, WEB-BON, e-Regos, e-Arhiv, Web e-Potpis i e-Dražba može se pristupiti i osobnim certifikatima na kripto uređaju koji se izdaju fizičkim osobama/građanima, za vlastite potrebe. Proceduru izdavanja certifikata za fizičke osobe/građane možete pronaći ovdje.


Neovisno o tome je li pristup e-servisima Fine zatražio poslovni subjekt ili fizička osoba koja nema registriranu poslovnu djelatnost, za korištenje e-servisa Fine (izuzev servisa e-Dražba i Web e-Potpis) zasniva se Ugovorni odnos na 24 mjeseca.

Naknada za korištenje e-servisa Fine kojima se pristupa putem FINA e-kartice ili USB tokena, iznosi 6,64 EUR (50,00 HRK) mjesečno i obračunava se tijekom 24 mjeseca, koliko traje Ugovorni odnos.

U 6,64 EUR (50,00 HRK) mjesečne naknade, ovisno o odabiru korisnika, uračunato je sljedeće:

 • izdavanje dva poslovna digitalna certifikata,

 • registracija poslovnog subjekta,

 • čitač smart kartice,

 • predaja i potpisivanje R-Sm obrasca,

 • elektronički potpis (ne uključuje potpisivanje aplikacijom Web e-Potpis),

 • registracija i pristup servisu RGFI,

 • pristup servisu e-plaćanja i primanje elektroničkih računa.


Preuzimanje dokumentacije iz servisa RGFI i WEB-BON te slanje računa putem servisa e-Račun naplaćuju se dodatno po obavljenoj transakciji. Cijene možete vidjeti ovdje.

Uvid u podatke, odnosno osnova za plaćanje iz servisa eBlokade naplaćuje se dodatno po obavljenoj transakciji. Cijene možete vidjeti ovdje.

Naknade za korištenje aplikacije Web e-Potpis možete vidjeti ovdje.

Predaja ponuda na elektroničkoj javnoj dražbi putem servisa e-Dražba u ime druge osobe plaća se po primljenom ovlaštenju. Cijene možete vidjeti ovdje.

Naknada za servis e-Plaćanja (elektronički nalozi, preuzimanje izvadaka i pregled dnevnog stanja i prometa po računu) obračunava se prema cjeniku banke s kojom Fina ima ugovoren servis e-plaćanja. Informacije o bankama s kojima Fina ima ugovoren servis e-plaćanja možete saznati ovdje.

 

Ako ne želite koristiti Finine e-servise, nego se odlučite digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu koristiti samo za elektronički potpis, naknade su sljedeće:

Poslovni digitalni certifikati na FINA e-kartici ili USB tokenu
Izdavanje dva digitalna certifikata* 51,76 EUR (390,00 HRK) / godišnje
Registracija poslovnog subjekta** 10,62 EUR (80,00 HRK) / jednokratno
Čitač (opcionalno)  7,96 EUR (60,00 HRK) / jednokratno

*Certifikati se izdaju na dvije godine, a naknada se plaća godišnje.

** Iznos se plaća jednokratno za čitav poslovni subjekt, a ne za svakog korisnika posebno.

Cjelokupan cjenik za obavljanje usluga certificiranja možete vidjeti ovdje.


Davanje ovlaštenja ili punomoći

Poslovni subjekt može dobiti ovlaštenje ili punomoć nekog drugog poslovnog subjekta da u njegovo ime koristi e-servise. Obrazac punomoći nalazi se na ovim stranicama.

Iznimno, ako je ista osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta u čije ime se koristi servis i poslovnog subjekta koji koristi Fina e-karticu/USB token pomoću kojeg se pristupa servisu, tada se  umjesto punomoći predaje izjava osobe ovlaštene za zastupanje poslovnih subjekata da će upotrebom Fina e-kartice/USB tokena jednog poslovnog subjekta koristiti servis u ime i za račun drugog poslovnog subjekta. Obrazac izjave nalazi se na ovim stranicama.

Za svako se dodatno ovlaštenje/izjavu jednom mjesečno naplaćuje naknada opunomoćeniku, odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć.

Dodatna ovlaštenja naplaćuju se prema sljedećem cjeniku:

Korištenje e-servisa - dodatna ovlaštenja
do 10 ovlaštenja           1,59 EUR (12,00 HRK) / ovlaštenje
od 11 do 30 ovlaštenja     1,33 EUR (10,00 HRK) / ovlaštenje
od 31 do 50 ovlaštenja     0,93 EUR (7,00 HRK) / ovlaštenje
51 do 100  ovlaštenja  0,66 EUR (5,00 HRK) / ovlaštenje
101 i više ovlaštenja  0,33 EUR (2,50 HRK) / ovlaštenje

Sve cijene izražene su bez PDV-a.

Primjer obračuna: Ako imate ukupno 35 ovlaštenja, obračun naknade bit će sljedeći: 35 korisnika x 0,93 EUR (7,00 HRK).

Korisnik servisa e-Dražba može dobiti ovlaštenje neke druge osobe/poslovnog subjekta da u njegovo ime koristi servis. Za svako se dodatno ovlaštenje jednokratno naplaćuje naknada korisniku koji je ovlaštenje dobio. Naknada se obračunava jednokratno za obračunsko razdoblje u kojem je ovlaštenje registrirano (mjesec). Naknada za svako dodatno ovlaštenje iznosi 3,32 EUR (25,00 HRK).


Otkazivanje korištenja e-servisa

Ako otkažete korištenje e-servisa Fine odnosno ako zatražite opoziv digitalnih certifikata pomoću kojih pristupate e-servisima Fine (izuzev servisa e-Dražba i Web e-Potpis) unutar 24 mjeseca korištenja, obvezni ste Fini platiti izlaznu naknadu te naknadu za opoziv certifikata.

Naknada za opoziv certifikata plaća se 10,62 EUR (80,00 HRK).

Izlazna naknada plaća se prema sljedećem cjeniku, a ovisno o broju mjeseci proteklih od ugovaranja usluge:

 Izlazna naknada
korištenje do 6 mjeseci  106,18 EUR (800,00 HRK) / kartica
korištenje 7-12 mjeseci  86,27 EUR (650,00 HRK) / kartica
korištenje više od 12 mjeseci 51,76 EUR (390,00 HRK) / kartica

Sve cijene izražene su bez PDV-a.


Naknadno ugovaranje e-servisa Fine

Korisnici koji su do sada certifikate koristili samo za elektronički potpis  te su naknadno zasnovali pretplatnički odnos na 24 mjeseca, plaćaju naknadu za prelazak s godišnje naknade na pretplatnički odnos.

Visina naknade za prelazak obračunava se prema sljedećem cjeniku, a ovisno o broju mjeseci proteklih od izdavanja certifikata za elektronički potpis:

Naknada za prelazak
korištenje do 3 mjeseca 6,64 EUR (50,00 HRK) / kartica
korištenje do 6 mjeseci 13,27 EUR (100,00 HRK) / kartica

Sve cijene izražene su bez PDV-a.

Zasnivanje pretplatničkog odnosa nakon 6 mjeseci korištenja prethodno izdanih certifikata, ne smatra se prelaskom na pretplatnički odnos već izdavanjem novih certifikata.

 

Prije instalacije provjerite zadovoljava li vaše računalo minimalne hardverske i softverske preduvjete!

MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTJEVI:

 • osobno računalo,
 • radna memorija minimalno 2 GB (preporučamo 4 GB ili više),
 • raspoloživi diskovni prostor 500 MB (minimalno),
 • jedan slobodan USB priključak,
 • Windows operacijski sustavi podržani od strane proizvođača,

 • posljednja verzija Internet Explorera,

 • podrška za rad sa smart karticama/USB tokenima (zadnje podržane verzije šalju se klijentu kod naručivanja uređaja),

 • čitač smart kartice (ako su certifikati izdani na kartici),
 • Java - preporučuje se koristiti najnoviju verziju Jave,
 • pristup internetu.

Tehnički preduvjeti za korištenje servisa opisani su u korisničkim uputama za svaki pojedini servis.