Poslovni certifikat za udaljeni e-Potpis (ePotpis u oblaku )

Certifikat za udaljeno potpisivanje ili potpisivanje u oblaku korisniku omogućava sigurno potpisivanje s naprednim e-potpisom s bilo kojeg uređaja (pametnog telefona, tableta ili računala). Korisnik ne treba certifikat na kartici ili USB tokenu.

Idealno za korisnike koje žele potpisivati pametnim mobitelom ili tabletom.

Prednosti:

 • nije potrebno posjedovati hardverski kripto-uređaj, poput smart kartice ili USB tokena, čime uklanjate trošak instalacije i nabavke samog uređaja,

 • certifikat omogućuje mobilnost jer nije vezan uz računalo pa korisnik može potpisivanje obaviti bilo gdje koristeći svoj mobitel ili tablet,

 • jednostavnost – u samo par „klikova“ potpišite dokumentaciju, ugovore , bez korištenja čitača za pametne kartice,

 • neovisnost o platformi ili internet pregledniku i računalu.


Certifikat za udaljeno potpisivanje ili potpisivanje u oblaku je certifikat za koji potpisnik ne mora posjedovati hardverski kriptouređaj u kojem se nalazi zaštićeni privatni ključ koji je povezan s certifikatom korisnika, već  svoj privatni ključ udaljeno aktivira koristeći svoj mobilni uređaj (ili tablet), prolazeći sustav dvofaktorske autentikacije, kako bi pokrenuli izradu naprednog elektroničkog potpisa.

Za mogućnost upotrebe ovog tipa certifikata u servisima Fine, državne uprave i javnih službi potrebno je  prethodno se informirati u nadležnim institucijama.

Poslovni certifikat za udaljeni e-Potpis (ePotpis u oblaku) za potpisivanje u automatiziranom postupku

Korisnik također može odabrati certifikat za udaljeni e-Potpis (ePotpis u oblaku) za potpisivanje u automatiziranom postupku. Ova vrsta certifikata podrazumijeva potpisivanje velikog broja dokumenata naprednim elektroničkim potpisom bez uvida u podatke prije njihova potpisivanja.

Pogodan je za potpisivanje tipiziranih dokumenata, kao što su potvrde, rješenja ili ugovori, odnosno dokumenata koji imaju jednak sadržaj, a zahtijevaju potpis fizičke osobe bez uvida u svaki dokument prije potpisivanja.

Automatizirani postupak izrade naprednog elektroničkog potpisa u ime potpisnika i uz njegovu prethodnu Suglasnost izrađuje automatizirani računalni sustav, a sukladno Pravilniku o pružanju i korištenju usluga povjerenja. 

Ovu vrstu certifikata možete koristiti samo u postupcima automatiziranog udaljenog elektroničkog potpisivanja te njegova primjena nužno zahtjeva integraciju sa Fininim sustavom za udaljeno elektroničko potpisivanje. Suglasnost za izdavanje, upravljanje i korištenje certifikata za automatizirano udaljeno elektroničko potpisivanje od strane potpisnika obuhvaćena je Zahtjevom za izdavanje poslovnog certifikata za udaljeni e-Potpis za potpisivanje u automatiziranom postupku te potpisnik istu daje potpisom Zahtjeva za izdavanjem certifikata.

Za dodatne informacije vezano uz integraciju sa Fininim sustavom za udaljeno elektroničko potpisivanje možete se obratiti na adresu elektroničke pošte e-poslovanje@fina.hr.

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata moguće je predati putem Finine online aplikacije bez dolaska u neki od Registracijskih ureda Fine.
Za online predaju dokumentacije potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnog certifikata za elektronički potpis. Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.

Korisne informacije prije slanja dokumentacije za izdavanje digitalnih certifikata putem online servisa možete pronaći ovdje.

Direktan link na certifikat za udaljeni e-Potpis možete pronaći ovdje

Direktan link na certifikat za udaljeni e-Potpis za potpisivanje u automatiziranom postupku možete pronaći ovdje 

Za predaju dokumentacije u nekom od Registracijskih ureda Fine, potrebno je slijediti sljedeće korake:

 1. Popunite i potpišite dokumentaciju

  A) Certifikat za udaljeni e-Potpis
  Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata za udaljeni e-potpis  - 1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte  - 3 primjerka
  Preslika osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata

  B) Certifikat za udaljeni e-Potpis za potpisivanje u automatiziranom postupku
  Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata za automatizirani udaljeni e-potpis  - 1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte  - 3 primjerka
  Preslika osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata
 2. Dostavite u najbližu Fininu poslovnicu

  Dokumentaciju podnositelj zahtjeva treba dostaviti osobno pri čemu će se izvršiti obvezna fizička identifikacija.
 3. Izdavanje certifikata i prvo korištenje

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će aktivacijske podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a. Kombinacijom dobivenih podataka, korisnik vrši on-line izdavanje certifikata ovdje.

  Po izdavanju certifikata za udaljeni e-Potpis za potpisivanje u automatiziranom postupku korisnik treba pratiti poveznicu iz CMS sustava kako bi aktivirao certifikat. Na istoj poveznici moguće je i deaktivirati certifikat.  

Korak 1: Popunite i potpišite dokumentaciju  

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg digitalnog certifikata je registracija u Fina PKI sustav. Ako već koristite neke od Fininih digitalnih certifikata, znači da ste registraciju u sustav PKI već obavili (u slučaju da je od inicijalne registracije došlo do promjene podataka, pri predaji dokumentacije za izdavanje certifikata potrebno je dostaviti aktualne podatke). Ako ste registrirani, za izdavanje certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju: 

 A) Dokumentacija za certifikat za udaljeni e-Potpis:

B) Dokumentacija za certifikat za udaljeni e-Potpis za potpisivanje u automatiziranom postupku:

Za svaki se izdani certifikat zasebno potpisuje Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Ugovor se sklapa na razdoblje važenja certifikata te 30 dana od dana njegova isteka ili opoziva. Ako korisnik zatraži obnovu, odnosno izdavanje novog certifikata u razdoblju od 30 dana, primjenjuje se isti ugovor i traje u razdoblju njegova važenja. Jedan korisnik može imati više certifikata te će u tom slučaju za svaki certifikat sklopiti zaseban Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Isti se Ugovor primjenjuje samo na certifikat za koji je potpisan.

Ugovor se ne potpisuje samo u slučaju kada tražite izdavanje Demo certifikata. 

Certifikati se izdaju na 2 godine te je za njihovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.

Korak 1.1.: Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?

Ako nitko iz vašeg poslovnog subjekta nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav. Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),

 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),

 • Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u Izvatku iz nadležnog registra te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje certifikata i ugovor.

Korak 2: Dokumentaciju dostavite u najbližu Fininu poslovnicu.

Dokumentaciju podnositelj zahtjeva treba dostaviti osobno pri čemu će se izvršiti obvezna fizička identifikacija.


Korak 3: Izdavanje certifikata i prvo korištenje

Nakon obrade dokumentacije koju je korisnik certifikata predao u Finu, a da bi mogao izdati certifikat za elektronički potpis u oblaku, korisnik aktivacijske podatke dobiva odvojeno putem e-pošte i SMS-a. Aktivacijski podaci  mogu se naknadno preuzeti i u Fini. 

Nakon što zaprimi aktivacijske podatke, korisnik vrši izdavanje certifikata putem Fininog portala za preuzimanje certifikata (CMS) sukladno predanom zahtjevu. Portalu za preuzimanje certifikata možete pristupiti ovdje.

Po izdavanju certifikata za udaljeni e-Potpis za potpisivanje u automatiziranom postupku korisnik treba pratiti poveznicu iz CMS sustava kako bi aktivirao certifikat. Na istoj poveznici moguće je i deaktivirati certifikat.

U procesu izdavanja certifikata korisnik kreira zaporku koja je neophodna za korištenje certifikata. Ako korisnik zaboravi zaporku neće biti moguće kreiranje nove već će morati zatražiti izdavanje novog certifikata.