EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
DIGITALNI CERTIFIKATI
DIGITALNI CERTIFIKATI

Digitalni certifikat je potvrda u elektroničkom obliku koja predstavlja elektronički identitet u elektroničkim transakcijama te omogućuje sigurnu i povjerljivu komunikaciju internetom. Digitalnim certifikatom dokazujete svojim poslovnim partnerima, suradnicima i prijateljima te elektroničkim servisima da je informacija koju su zaprimili od Vas autentična.

Certifikat zapravo predstavlja elektroničku identifikacijsku iskaznicu koja sadrži ključ i informacije o imatelju, svom vijeku trajanja, izdavatelju, te ovjeru, odnosno potpis izdavatelja, a ujedno povezuje imatelja certifikata s njegovim javnim ključem. Certifikati koje izdaje Fina usklađeni su s normom X.509 v3, što omogućuje korištenje Fininih certifikata u svim rješenjima.

Certifikati prema namjeni mogu biti:

1. Kvalificirani certifikati za elektronički potpis, koji se koriste za izradu elektroničkih potpisa. Na nedvojben su način povezani s potpisnikom te omogućavaju njegovu identifikaciju. Podatke za izradu potpisa potpisnik može koristiti pod svojom isključivom kontrolom.

2. Certifikati za autentikaciju, koji se koristi za izradu elektroničkog potpisa, za jaku autentikaciju i enkripciju ključa. Prikladni su za podršku i izradu naprednog elektroničkog potpisa koji nije zasnovan na kvalificiranom certifikatu.

3. Certifikat za elektronički pečat, koji se koristi za povezivanje podataka za validaciju elektroničkog pečata s pravnom osobom i potvrđuje naziv te osobe, a osigurava cjelovitost dokumenta. Pogodan je za ovjeru dokumenata kada nije potreban potpis fizičke osobe pri čemu e-pečat potvrđuje da je dokument izdala određena pravna osoba.

4. Certifikat za aplikacije, odnosno poslovni certifikati za IT opremu izdaju se za IT sustave, aplikacije ili servise  povezane s poslovnim subjektom. Koristi se za izradu e-potpisa, za jaku autentikaciju i enkripciju ključa u poslovne svrhe.

5. Certifikat za autentikaciju mrežnih stranica (SSL certifikati) upotrebljavaju se samo za autentikaciju mrežnih stranica, tj. za autentikaciju web poslužitelja kojima se pristupa putem TLS ili SSL protokola te povezuje web site s pravnom osobom kojoj je izdan.

Certifikati prema subjektu certificiranja mogu biti:

1. CERTIFIKATI ZA POSLOVNE SUBJEKTE
- poslovni certifikati,

2. CERTIFIKATI ZA FIZIČKE OSOBE/GRAĐANE
- osobni certifikati,

3. CERTIFIKATI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE (TDU)
- certifikati za državne dužnosnike i zaposlenike u tijelima državne uprave.

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite