EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI/ GRAĐANI
SUSTAV ELEKTRONIČKE JAVNE DRAŽBE

Očevidnik nekretnina i pokretnina

Javna objava

Servis e-Dražba

Preporuka za korisnike aplikacija Očevidnik nekretnina i pokretnina te Javna objava

Uplata jamčevina

Brošura: Provedba prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom putem Fine

Zaštita osobnih podataka GDPR

 
 
OBAVIJEST UPLATITELJIMA JAMČEVINE U SERVISU e-DRAŽBA

Zagreb, 26. travnja 2018. - Da bi uplata jamčevine bila valjana, potrebno je voditi računa da ista bude izvršena u roku navedenom u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Iz navedenog razloga se preporučuje uplatiti jamčevinu prije zadnjeg dana roka za uplatu jamčevine.

U slučaju da se jamčevina uplaćuje zadnji dan roka za uplatu jamčevine, preporučuje se voditi računa o pravilima platnog prometa i općim uvjetima banke uplatitelja jamčevine kako bi uplata bila pravovremena.

Uplata jamčevina u servisu e-Dražba
 
 
OBAVIJEST: NOVA VERZIJA SERVISA e-DRAŽBA

Zagreb, 4. srpnja 2017. - Obavještavamo korisnike da je dostupna nova verzija servisa e-Dražba. Nova verzija implementirana je s ciljem poboljšanja korisničkog doživljaja te lakšeg i efikasnijeg korištenja servisa. Ujedno obavještavamo sve korisnike da je od 1. srpnja 2017. godine dostupna nova verzija Programske podrške za korištenje naprednog elektroničkog potpisa. Da biste mogli sudjelovati u elektroničkoj javnoj dražbi, bit će neophodno izvršiti preuzimanje navedene programske podrške putem poveznice na početnoj stranici servisa e-Dražba.

Za instalaciju navedene programske podrške i naknadno ažuriranje novih verzija potrebno je imati administratorska prava na računalu.

 
 
OVRHA NA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA

U skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine br. 93/14), Financijska agencija (Fina) od 1. siječnja 2015. godine, na temelju zahtjeva za prodaju kojeg Fini dostavlja sud, provodi prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnim postupcima pokrenutima nakon 1. siječnja 2015. godine. Stupanjem na snagu Stečajnog zakona (Narodne novine, broj 71/15), temeljem odredaba čl. 229. određeno je da će se imovina stečajnog dužnika, ako stečajni vjerovnici nisu na izvještajnom ročištu drukčije odredili način i uvjet prodaje, prodati odgovarajućom primjenom odredaba čl. 247. i 249. zakona (prodaja nekretnina i pokretnina na kojima postoji razlučno pravo), odnosno da će se na odgovarajući način primjenjivati pravila ovršnog postupka o ovrsi na nekretnini.  

Postupak provođenja elektroničke javne dražbe propisan je Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona i Stečajnim zakonom te sljedećim podzakonskim propisima: Pravilnikom o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, Pravilnikom o vrstama i visini naknade za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama broj 156/14).

 
 

JAVNA OBJAVA U POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U FINI

Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona propisano je da će se pismena (pozivi, obavijesti, zahtjevi i sl.), koje Fina donosi u postupku prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku i koje je potrebno javno objaviti te pismena koja Fini dostavlja nadležno tijelo radi objave, objaviti na Fininim internetskim stranicama.

Smatrat će se da su pismena koje Fina donosi u postupku prodaje i koja objavljuje na svojim internetskim stranicama dostavljena svim osobama na koja se odnose istekom osmog dana od objave na Fininim internetskim stranicama.

Popis Fininih poslovnih jedinica u kojima će Fina osigurati uvid u javnu objavu možete pronaći ovdje.

Pretraživanje javne objave

Za pretraživanje javne objave potrebno je imati Internet preglednik Internet Explorer 9.0 ( ili viša verzija), novije verzije Google Chrome-a ili Mozzila Firefox-a.

Na stranici javne objave objavljuju se pismena vezana uz određenu prodaju nekretnina/pokretnina elektroničkom javnom dražbom. Pretraga pismena vezanih uz određenu prodaju nekretnina/pokretnina moguća je odabirom jednog ili više slijedećih kriterija:

 • poslovni broj spisa nadležnog tijela,
 • vrsta izdavatelja,
 • naziv izdavatelja (uz prethodni odabir vrste izdavatelja),
 • vrsta pismena,
 • OIB fizičke ili pravne osobe (npr. ovrhovoditelj, ovršenik) uz koju je vezano pismeno koje se pretražuje,
 • datum objave (datum od i/ili datum do).

Nakon unosa kriterija pretrage, korisnik je obvezan prepisati kontrolni znak (tekst sa slike) u za to predviđeno polje te pokrenuti pretragu.

Pretragom temeljem jednog ili više navedenih kriterija, aplikacija prikazuje popis svih pismena vezanih uz prodaju nekretnina/pokretnina u pojedinom spisu. Odabirom opcije „Detalji“, ispod odabranog pismena pojavit će se odjeljak s dodatnim informacijama o klasi i urudžbenom broju pismena, mogućnost preuzimanja odabranog pismena te opcija pregleda svih objavljenih pismena unutar istog spisa kojemu pripada odabrano pismeno.

Aplikacija - Javna objava

 
 

OČEVIDNIK NEKRETNINA I POKRETNINA KOJE SE PRODAJU U OVRŠNOM POSTUPKU

Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona određeno je da od 1. siječnja 2015. godine Fina vodi Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (Očevidnik). Podaci o nekretninama i pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku pokrenutom prije 1. siječnja 2015. godine dostavljaju se Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Očevidnik se vodi u elektroničkom obliku i predstavlja skup podataka o nekretninama i pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku. Očevidnik je javan, a podaci upisani u Očevidnik dostupni su putem interneta. Podatke o nekretninama i pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku Fini dostavljaju nadležna tijela u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, u ovršnim postupcima pokrenutima nakon 1. siječnja 2015. godine. Očevidnik se vodi o svim nekretninama koje se prodaju u ovršnom postupku, a o pokretninama ako je njihova procijenjena vrijednost veća od 50.000,00 kuna. Nadalje, člankom 235. Stečajnog zakona propisana je mogućnost prodaje elektroničkom javnom dražbom temeljem odluke o prodaji, dok je čl. 229. istog zakona propisano da se nekretnine u stečajnom postupku te pokretnine procijenjene vrijednosti veće od 50.000,00 kn upisuju u Očevidnik nekretnina i pokretnina koji vodi Fina.

Upis podataka u Očevidnik Fina vrši na temelju zahtjeva za prodaju i zahtjeva za upis u Očevidnik. Predmetne zahtjeve nadležna tijela dostavljaju poslovnim jedinicama Fine čija se mjesna nadležnost utvrđuje prema sjedištu nadležnog tijela na području županije. Zahtjevi se dostavljaju Fini u izvorniku, otpravku ili ovjerenoj preslici, preporučenom poštom s povratnicom, neposrednom dostavom (nadležnoj poslovnoj jedinici Fine radnim danima od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8:00 do 13:00 sati) ili elektroničkim putem kada za takvu dostavu budu ostvareni uvjeti.

Elektronički očevidnik nekretnina i pokretnina može sadržavati fotografije pokretnina, fotografije nekretnina i nacrte iz elaborata o procjeni vrijednosti predmeta prodaje koje Agenciji dostavi nadležno tijelo na prijedlog stranke. Tehničku specifikaciju za dostavu materijala možete pronaći ovdje.

Popis Fininih poslovnih jedinica u koje se dostavlja zahtjev za prodaju i zahtjev za upis u Očevidnik možete pronaći ovdje.

Pretraživanje podataka u Očevidniku

Za pretraživanje Očevidnika potrebno je imati Internet preglednik Internet Explorer 9.0 (ili viša verzija), novije verzije Google Chrome-a ili Mozzila Firefox-a.

Očevidnik se vodi na razini predmeta prodaje, svaki predmet prodaje se prikazuje zasebno te ima naznačenu zasebnu vrijednost predmeta prodaje.

Osnovne funkcionalnosti korisničke aplikacije Očevidnik:

 • pretraživanje nekretnina,
 • pretraživanje pokretnina,
 • pretraživanje imovina,
 • pretraživanje prava

Nekretnine se mogu pretraživati prema sljedećim kriterijima pretrage:  poslovni broj spisa, vrsta predmeta, vrsta postupka, županija, grad/općina, naselje, vrijednost (kn), površina (omogućeno je i uključivanje nekretnina s nepoznatom površinom), složenost, suvlasništvo.

Pretraga ostalih kategorija se vrši gotovo na identičan način, ali je prilagođena specifičnostima pojedine kategorije (kod pretraživanja pokretnina i prava je uklonjena opcija za odabir površine, a kod pretraživanja imovine je dodana opcija „opseg imovine”).

Prema složenosti predmet prodaje može biti pojedinačni (sastoji se od jedne nekretnine/pokretnine) ili skupni (sastoji od više nekretnina/pokretnina).

Nakon unosa kriterija pretrage korisnik je obvezan prepisati kontrolni znak (tekst sa slike) u za to predviđeno polje te pokrenuti pretragu.

Pretragom temeljem jednog ili više navedenih kriterija, aplikacija prikazuje popis svih predmeta prodaje koji zadovoljavaju zadane uvjete pretrage. Kao rezultat pretraživanja se prikazuje samo prvih 100 rezultata pretrage, ako kriterije pretrage zadovoljava više od 100 rezultata pretrage sustav će preporučiti korisniku da suzi kriterije pretrage.

Nakon odabira pojedinog predmeta prodaje korisniku se prikazuje ekran s detaljima predmeta prodaje. Detalji predmeta prodaje se sastoje od 3 skupine podataka:

 • osnovni podaci o predmetu prodaje,
 • podaci o uvjetima prodaje,
 • nekretnine (i pokretnine ako postoje) od kojih se predmet prodaje sastoji.

Osim podataka o predmetu prodaje, na dnu ekrana prikazuju se (ako postoje) i linkovi na druge predmete prodaje iz istog spisa.

Na rezultate pretrage korisnik se može vratiti odabirom opcije „Povratak na listu predmeta prodaje“.

Aplikacija - Očevidnik nekretnina i pokretnina

 
 

PRODAJA NEKRETNINA NA ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

Dokumentacija u provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom dostavlja se Fini u izvorniku, otpravku ili ovjerenoj preslici, preporučenom pošiljkom s povratnicom, neposrednom dostavom ili elektroničkim putem (kada za to budu ostvareni uvjeti) u nadležnu poslovnu jedinicu Fine, s time da se neposrednom dostavom dostavlja radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

Popis Fininih poslovnih jedinica nadležnih za primitak dokumentacije u provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom možete pronaći ovdje.

Nakon što zaprimi zahtjev za prodaju, a ovrhovoditelj uplati predujam za pokriće troškova provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom u skladu s pozivom na uplatu predujma objavljenom na Fininim internetskim stranicama, Fina će na svojim internetskim stranicama objaviti poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi sadrži način i uvjete prodaje, datum i vrijeme početka i završetka elektroničke javne dražbe, vrijeme kada osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu razgledati nekretninu, kao i druge potrebne podatke. Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi objavit će se, na prijedlog stranke te pod uvjetom da stranka prethodno predujmi Fini za to potrebna sredstva i u sredstvima javnog priopćavanja. Pisani zahtjev za objavu poziva na sudjelovanje u sredstvima javnog priopćavanja podnosi se u nadležnu poslovnu jedinicu Fine preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposrednom dostavom u dva primjerka, radnim danom od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

Od objavljivanja poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi na Fininim internetskim stranicama do početka prikupljanja ponuda mora proteći najmanje šezdeset dana. Ponude se prikupljaju elektroničkim putem, a prikupljanje ponuda traje deset radnih dana.

Ponuda se može dati elektroničkim putem radnim i neradnim danima u vremenu od 0 do 24 sata. U Fininim poslovnim jedinicama ponuda se daje isključivo u radno vrijeme poslovne jedinice.

Popis Fininih poslovnih jedinica u kojima ponuditelj može dati ponudu elektroničkim putem možete pronaći ovdje.

Pristup servisu elektroničke javne dražbe

Za pristup servisu elektroničke javne dražbe trebaju biti ispunjeni osnovni tehnički preduvjeti: pristup internetu, mogućnost korištenja internet preglednika te posjedovanje valjanog digitalnog certifikata i to, normaliziranog/autentikacijskog te kvalificiranog/potpisnog, na FINA e-kartici/USB tokenu, kojim se potvrđuje identitet korisnika certifikata i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom prijava za sudjelovanje te ponuda u elektroničkoj javnoj dražbi. Potpuna tehnička specifikacija osnovnih preduvjeta za pristup elektroničkoj javnoj dražbi dostupna je na Fininim internetskim stranicama.

Servisu elektroničke javne dražbe ponuditelj može pristupiti i po opunomoćeniku ili zakonskom zastupniku, pod pretpostavkom ispunjenja prethodno opisanih tehničkih preduvjeta. U tom slučaju ponuditelj je dužan dati punomoć kojom ovlašćuje drugu osobu da u njegovo ime i za njegov račun pristupa servisu elektroničke javne dražbe.

U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno dale jamčevinu te elektroničkim putem podnijele prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

Jamčevina se uplaćuje na poseban račun, otvoren kod poslovne banke isključivo za polaganje novčanih sredstava jamčevine uplaćene u provedbi ovrhe. Uplaćena jamčevina ostaje na posebnom računu Fine otvorenom za tu namjenu, do primitka naloga suda za njezin povrat ili za drugo postupanje s novčanim sredstvima uplaćenim na ime jamčevine.

Ponuditelj u dražbi sudjeluje anonimno, pod identifikatorom, koji Fina dodjeljuje i dostavlja ponuditelju/opunomoćeniku/zakonskom zastupniku nakon uplate jamčevine, a prilikom prve prijave za sudjelovanje u svakoj pojedinačnoj elektroničkoj javnoj dražbi.

Ponuda mora sadržavati identifikator ponuditelja, a smatra se valjanom ako je dana u skladu s odredbama Ovršnog zakona te ako je cijena naznačena u ponudi ista ili veća od cijene po kojoj se nekretnina može prodati prema uvjetima prodaje objavljenim u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Ponuda se smatra prihvaćenom kada je sustav elektroničke javne dražbe ponuditelja obavijestio da je njegova ponuda evidentirana kao valjana. Nevaljane ponude se ne prikazuju u nadmetanju.

Na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod 4/5 (četiri petine) utvrđene vrijednosti nekretnine, a na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi ispod 3/5 (tri petine) utvrđene vrijednosti nekretnine.

Funkcionalnosti servisa e-Dražba dostupne su u DEMO prikazu koji možete vidjeti ovdje.

Prekid postupka zbog tehničkih poteškoća

U slučaju da se nadmetanje prekine zbog tehničkih poteškoća, Fina će nastaviti s nadmetanjem nakon otklanjanja tih poteškoća, s time da se nadmetanje produljuje za jedan radni dan ukoliko je do prekida došlo tijekom zadnjeg radnog dana nadmetanja ili u trajanju duljem od 12 sati tijekom ostalih dana nadmetanja.

Završetak elektroničke javne dražbe

Nakon završetka elektroničke javne dražbe Fina će izraditi i otpremiti izvještaj sudu o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi, prikupljenim ponudama i drugim potrebnim podacima, osim u slučaju kada na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi nije prikupljena nijedna valjana ponuda. U tom slučaju, druga elektronička javna dražba počinje objavom poziva na sudjelovanje prvog radnog dana nakon završetka elektroničke javne dražbe.

Rješenje o dosudi nekretnine

Nakon primitka izvještaja Fine, sud utvrđuje koji je kupac ponudio najveću cijenu i jesu li ispunjene pretpostavke za dosudu nekretnine. O dosudi nekretnine sud donosi pisano rješenje koje se objavljuje na oglasnoj ploči suda i na Fininim mrežnim stranicama. Rješenje o dosudi smatra se dostavljenim svim osobama kojima se dostavlja zaključak o prodaji te svim sudionicima dražbe istekom trećeg dana od dana njegova isticanja na oglasnoj ploči suda.

Kupac ne može biti ovršenik, sudac ili druga osoba koja službeno sudjeluje u postupku prodaje. Također, kupac ne može biti niti osoba koja po zakonu ne može steći nekretninu koja je predmet ovrhe.

Kupovninu je kupac dužan uplatiti na poseban račun Fine otvoren za tu namjenu, u roku određenom u zaključku o prodaji.

Protekom roka za uplatu kupovnine Fina će obavijestiti nadležno tijelo o uplaćenoj kupovnini, odnosno o okolnosti da kupovnina nije uplaćena u za to određenom roku.

U rješenju o dosudi sud će odrediti da će se nekretnina dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji im je određen ili koji će im biti određen. U tom slučaju sud donosi posebno rješenje o dosudi svakom sljedećem kupcu koji je ispunio uvjete da mu se nekretnina dosudi, u kojem će odrediti rok za polaganje kupovnine.

O oslobođenju kupca od polaganja kupovnine odlučuje sud u skladu s Ovršnim zakonom, na temelju zahtjeva kupca podnesenog sudu najkasnije do završetka elektroničke javne dražbe, u rješenju o dosudi.

Namirenje vjerovnika

Sud pristupa namirenju vjerovnika nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine kupcu i nakon što kupac položi kupovninu. Prijenos novčanih sredstava na ime jamčevine i kupovnine, Fina će izvršiti temeljem pravomoćnog rješenja o namirenju kojeg Fini dostavlja sud.

 
 

PRODAJA POKRETNINA NA ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

U skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, Fina od 1. siječnja 2015. godine provodi i prodaju pokretnina putem elektroničke javne dražbe temeljem zahtjeva nadležnog tijela, a na prijedlog ovrhovoditelja. Također, sukladno odredbama čl. 249. Stečajnog zakona, pokretnu stvar na kojoj postoji razlučno pravo stečajni upravitelj, pod zakonom propisanim uvjetima, može unovčiti uz odgovarajuću primjenu pravila ovršnog postupka.

Ako se pokretnine prodaju elektroničkom javnom dražbom, na odgovarajući način primjenjuju se zakonske odredbe o elektroničkoj javnoj dražbi prodaje nekretnina. U ovršnom postupku na pokretninama pokretnine se ne mogu prodati ispod 1/2 (jedne polovine) procijenjene vrijednosti.

 
 

PRODAJA NEKRETNINA I POKRETNINA NA ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI U POSTUPKU OSIGURANJA

Sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, od 1. siječnja 2015. godine prodaju nekretnine ili pokretnine koja je predmet osiguranja javni bilježnik može povjeriti Fini, koja će prodaju provesti odgovarajućom primjenom pravila o prodaji nekretnina na elektroničkoj javnoj dražbi.

Ako javni bilježnik po zahtjevu predlagatelja ili protivnika osiguranja za unovčenje predmeta osiguranja podnese Fini zahtjev za prodaju nekretnine odnosno pokretnine, javni bilježnik Fini dostavlja zapisnik o sadržaju oglasa o prodaji nekretnine odnosno pokretnine, sporazum o osiguranju novčane tražbine prijenosom vlasništva, izvadak iz zemljišne knjige i zahtjev za prodaju.

U slučaju postojanja valjanih ponuda javni bilježnik sastavlja zapisnik kojim utvrđuje koji ponuditelj je ponudio najvišu cijenu i kojim se najbolji ponuditelj poziv na uplatu kupovnine. Fina zapisnik objavljuje na svojim internetskim stranicama te nakon uplate kupovnine o tome obavještava javnog bilježnika koji zatim Fini dostavlja zapisnik o namirenju.

 
 
UPISNIK ZALOŽNIH PRAVA

Fina vodi Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima (Upisnik), kao jedinstvenu bazu podataka o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima, u kojoj je od početka rada Službe upisa upisano preko 600.000 predmeta osiguranja. Na javnoj tražilici Službe upisa možete besplatno provjeriti eventualno postojanje tereta na nekoj od pokretnina ili prava upisanih u Upisnik.

On line tražilica - Upisnik založnih prava

Osim besplatne javne tražilice iz Upisnika kao javne knjige, za provedene upise u Upisniku, možete zatražiti izvatke iz glavne knjige ili prijepise (preslike) iz zbirke isprava.

Više o Upisniku možete saznati ovdje.

 
 

RAČUNI FINE ZA UPLATU NAKNADA/JAMČEVINE/KUPOVNINE U PROVEDBI PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU


Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14), Fina je otvorila posebne račune u poslovnoj banci za polaganje novčanih sredstava kupovnine i jamčevine uplaćenih u provedbi ovrhe.

Jamčevina se uplaćuje na račun Fine otvoren kod Hrvatske poštanske banke broj: IBAN HR33 2390 0011 3000 2877 9.

Kupovnina se uplaćuje na račun Fine otvoren kod Hrvatske poštanske banke broj: IBAN HR11 2390 0011 3000 2878 7.

Naknade određene Pravilnikom o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/14) uplaćuju se na račun Fine otvoren kod Hrvatske poštanske banke broj: IBAN HR71 2390 0011 5000 9098 3.

Primjer pravilno popunjenog naloga za plaćanje za uplatu naknade za prodaju/upis u Očevidnik

Primjer pravilno popunjenog naloga za plaćanje jamčevine

Obrazac Zahtjeva za povrat novčanih sredstava u provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama (naknade)

Obrazac Zahtjeva za povrat novčanih sredstava u provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama (jamčevina/kupovnina)

Obrazac Zahtjeva za preknjiženje i/ili ispravak podataka o izvršenoj uplati novčanih sredstava u provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama

Obrazac Zahtjeva za objavu poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi u sredstvima javnog priopćavanja
  
  
 

 
 
SERVIS e-DRAŽBA

Servis e-Dražba je Finina usluga koja korisnicima omogućuje sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi za prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku.

Korištenje servisa e-Dražba ostvaruje se upotrebom Fininih digitalnih certifikata i to, normaliziranog/autentikacijskog te kvalificiranog/potpisnog, a podrazumijeva pristup servisu, sudjelovanje, potpisivanje i predaju ponuda na elektroničkoj javnoj dražbi. Servis e-Dražba korisnicima omogućuje elektroničko potpisivanje prijave za sudjelovanje u određenoj elektroničkoj javnoj dražbi te potpisivanje i predaju ponude elektroničkim putem, sve pod pretpostavkom prethodnog ispunjenja uvjeta propisanih zakonskim i podzakonskim propisima, koji reguliraju sudjelovanje u provedbi prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku putem elektroničke javne dražbe.

Servis e-Dražba mogu koristiti fizičke osobe/građani i poslovni subjekti.

Kako pristupiti servisu?

Za pristup servisu e-Dražba potrebno je imati Finine digitalne certifikate na kripto uređaju te zatražiti pristup servisu temeljem Pristupnice za korištenje servisa e-Dražba.

Fizičke osobe/građani trebaju imati Finine osobne digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu.

Poslovni subjekti, odnosno fizička osoba unutar poslovnog subjekta za pristup servisu treba imati Finine poslovne digitalne certifikate izdane na FINA e-kartici ili USB tokenu ili CoBranding kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji.

Dokumentacija za pristup servisu e-Dražba predaje se u neki od Fininih registracijskih ureda.

Izdavanje digitalnih certifikata vrši se u skladu s pravilima obavljanja usluga certificiranja, a detaljne informacije možete pronaći ovdje.

Korištenje servisa u ime druge osobe

Servis e-Dražba moguće je koristiti u ime druge osobe (jedne ili više njih) temeljem punomoći. Opunomoćitelj može biti poslovni subjekt i fizička osoba. Obrazac punomoći treba biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Dokumentacija

Dokumenti
Opći uvjeti korištenja servisa e-Dražba
Pristupnica za korištenje servisa e-Dražba
Punomoć za korištenje servisa e-Dražba
Izjava uz odvjetničku punomoć za korištenje servisa e-Dražba
Zahtjev za otkaz punomoći za korištenje servisa e-Dražba
Zahtjev za otkaz korištenja servisa e-Dražba

Dokumentacija za izdavanje digitalnih certifikata

Cijene

Ukoliko servis e-Dražba koristite u svoje ime, tada za korištenje servisa ne plaćate naknadu.

Korisnik servisa e-Dražba može dobiti ovlaštenje neke druge osobe (fizička osoba/građanin ili poslovni subjekt) da u njegovo ime koristi servis. Za svako se dodatno ovlaštenje naplaćuje naknada korisniku koji je ovlaštenje dobio. Naknada se obračunava jednokratno za obračunsko razdoblje u kojem je ovlaštenje registrirano (mjesec).

Naknada za svako dodatno ovlaštenje iznosi 25,00 kn (cijena ne uključuje PDV).

Primjer obračuna: Ako korisnik u jednom mjesecu registrira 10 dodatnih ovlaštenja, za taj se mjesec obračunava naknada: 10 ovlaštenja x 25,00 kn = ukupno 250,00 kn. Naknada se plaća po ispostavljenom računu.

Cjelokupan Cjenik naknada za izdavanje digitalnih certifikata u Fini možete pronaći ovdje.

 
 
PROPISI I OBRASCI

U  nastavku su zakonski i podzakonski propisi koji reguliraju postupak provođenja ovrhe na nekretninama i pokretninama:

Ovršni zakon  (NN 112/2012)

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona  (NN 93/2014)

Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN156/14)

Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN156/14)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (NN 115/12)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (NN 156/14)

Obrasci zahtjeva za prodaju i zahtjeva za upis u očevidnik (.pdf)

Obrasci zahtjeva za prodaju i zahtjeva za upis u očevidnik (.docx) 

Zahtjev za izdavanje potvrda, podataka i preslika iz sustava elektroničke javne dražbe i očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

Obrazac Zahtjeva za objavu poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi u sredstvima javnog priopćavanja

Obrazac Zahtjeva za povrat novčanih sredstava u provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama (naknade)

Obrazac Zahtjeva za povrat novčanih sredstava u provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama (jamčevina/kupovnina)

Obrazac Zahtjeva za preknjiženje i/ili ispravak podataka o izvršenoj uplati novčanih sredstava u provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama

 
 

KONTAKTI

Financijska agencija
Sjedište: Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

Odjel za odnose s korisnicima
besplatni info telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite