e-Blokade za pravne osobe

Servis e-Blokade pruža podatke o osnovama za plaćanje koje su formalno ispravne i po kojima je započeto izvršenje.

Namijenjen je poslovnim subjektima (ovršenicima i ovrhovoditeljima) i omogućava brzi uvid u informacije iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje elektroničkim putem.

Kako biste pristupili servisu e-Blokade, trebate imati Finin digitalni certifikat na FINA e-kartici/USB tokenu te se registrirati za korištenje servisa. Informacije o postupku registracije te dokumentaciju potrebnu za pristup servisu možete preuzeti ovdje.

Servis e-Blokade nudi sljedeće:

  • podatke o redoslijedu osnove za plaćanje u Očevidniku i ukupno evidentiranim nepodmirenim obavezama prije te osnove za plaćanje

  • podatke iz specifikacije izvršenja osnova za plaćanje

  • podatke u Očevidniku neizvršenih osnova za plaćanje

  • skenirane slike osnova za plaćanje

  • dnevne promjene.

Pravo uvida u podatke odnosno osnovu za plaćanje ima isključivo korisnik na kojeg se ti podaci odnosno osnova za plaćanje odnosi i /ili njegov punomoćnik.

Ako osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta ovlasti opunomoćenika za uvid u podatke odnosno osnovu za plaćanje koja se odnosi na opunomoćitelja, punomoć treba biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje tog poslovnog subjekta i ovjerena od strane javnog bilježnika. Uz punomoć je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje opunomoćitelja. Potrebne dokumente preuzmite ovdje.

Naknada za podatke putem servisa e-Blokade niža je od naknade koju plaćate prilikom preuzimanja podataka u poslovnicama Fine.

Naknada za usluge servisa e-Blokade naplaćuje se prema redovnom cjeniku Fine.

Izvod iz Cjenika Fine za usluge servisa e-Blokade.
 

 

 

Servisu možete pristupiti putem sljedećeg linka:

Servis e-Blokade