e-Blokade za poslovne subjekte

Servis e-Blokade pruža podatke o osnovama za plaćanje koje su formalno ispravne i po kojima je započeto izvršenje.

Namijenjen je poslovnim subjektima (ovršenicima i ovrhovoditeljima) i omogućava brzi uvid u informacije iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje elektroničkim putem.

Kako biste pristupili servisu e-Blokade, trebate imati Finin digitalni certifikat na FINA e-kartici/USB tokenu te se registrirati za korištenje servisa. Informacije o postupku registracije te dokumentaciju potrebnu za pristup servisu možete preuzeti ovdje.

 

Servis e-Blokade nudi sljedeće:

 • Očevidnik

  • Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje sa specifikacijom naplate

  • Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje bez specifikacije naplate

  • Očevidnik svih osnova za plaćanje sa specifikacijom naplate

  • Očevidnik svih osnova za plaćanje bez specifikacije naplate

 • Specifikaciju izvršenja osnove za plaćanje

 • Podatak o redoslijedu osnove za plaćanje u Očevidniku i iznosu nepodmirenih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje

 • Popis osnova za plaćanje za koje je ispunjen uvjet iz čl. 12. ZPONS-a

 • Sliku osnove za plaćanje iz Očevidnika

 • Kreiranje autorizacijskog ključa za opciju „Blokade – poslovni subjekti“ unutar mFina mobilne aplikacije

 • Dnevne promjene.

 

Pravo uvida u podatke odnosno osnovu za plaćanje ima isključivo korisnik na kojeg se ti podaci odnosno osnova za plaćanje odnosi i /ili njegov punomoćnik.

Ako osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta ovlasti opunomoćenika za uvid u podatke odnosno osnovu za plaćanje koja se odnosi na opunomoćitelja, punomoć treba biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje tog poslovnog subjekta i ovjerena od strane javnog bilježnika. Uz punomoć je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje opunomoćitelja. Potrebne dokumente preuzmite ovdje.

Naknada za podatke putem servisa e-Blokade niža je od naknade koju plaćate prilikom preuzimanja podataka u poslovnicama Fine.

Naknada za usluge servisa e-Blokade naplaćuje se prema redovnom cjeniku Fine.

Izvod iz Cjenika Fine za usluge servisa e-Blokade
 

 

 

Servisu možete pristupiti putem sljedećeg linka:

Servis e-Blokade