e-Dražba

Servis e-Dražba je Finina usluga koja vam omogućava sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi za prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, stečajnom i postupku osiguranja.

Fina provodi prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnim i stečajnim postupcima na temelju zahtjeva za prodaju (koji Fini dostavlja nadležno tijelo).

Servis e-Dražba omogućava vam:

  • elektroničko potpisivanje prijave za sudjelovanje u određenoj e-Dražbi (elektroničkoj javnoj dražbi) te
  • predaju ponude u nadmetanju elektroničkim putem, sve pod pretpostavkom prethodnog ispunjenja uvjeta propisanih zakonskim i podzakonskim propisima.

Za pristup servisu potrebno je:

  1. posjedovati odgovarajući Finin digitalni certifikat (normalizirani/autentikacijski te kvalificirani/potpisni) i
  2. popuniti pristupnicu za korištenje servisa e-Dražba.

Fizičke osobe/građani trebaju imati Finine osobne digitalne certifikate na FINA e-kartici/USB tokenu. Poslovni subjekti odnosno fizička osoba unutar poslovnog subjekta za pristup servisu treba imati Finine poslovne digitalne certifikate izdane na FINA e-kartici/USB tokenu ili CoBranding kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji.

Izdavanje digitalnih certifikata vrši se u skladu s pravilima obavljanja usluga certificiranja, a detaljne informacije možete pronaći ovdje.

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati u najbliži Finin registracijski ured. Popis ureda potražite ovdje.


Korištenje servisa u ime druge osobe

Servis e-Dražba moguće je koristiti u ime druge osobe (jedne ili više njih) temeljem punomoći. Opunomoćitelj može biti poslovni subjekt i fizička osoba. Obrazac punomoći treba biti ovjeren kod javnog bilježnika.

U slučaju zastupanja u servisu e-Dražba po punomoćniku odvjetniku isti je dužan dostaviti Fini odvjetničku punomoć iz koje proizlazi ovlaštenje na zastupanje opunomoćitelja u servisu e-Dražba, u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Ako je odvjetnička punomoć izdana na stranom jeziku, ista mora biti prevedena na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču. Uz izvornik ili ovjerenu presliku odvjetničke punomoći, potrebno je priložiti popunjenu Izjavu s web stranica Fine. Potrebna dokumentacija dostupna je u sekciji Dokumenti.


Ovdje možete preuzeti informativnu brošuru u kojoj je pojašnjen postupak provođenja prodaje nekretnina i pokretnina e-Dražbom putem Fine. 


 

Novosti

20.07.2023.
Podaci o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom

Objavljujemo brojčane podatke o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2023. godine

Više informacija
17.04.2023.
Voditeljica Centra za e-Dražbe na HRT-u: Fina je provela više od 30.000 e-Dražbi s efikasnošću od 58%

U HRT-ovoj emisiji Druga strana voditeljica Centra za e-Dražbe Marija Pezelj i Željko Kardum razgovarali su o mogućnostima, procesu i uspješnosti e-Dražbe

Više informacija
05.04.2023.
Podaci o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom

Objavljujemo brojčane podatke o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. ožujka 2023. godine

Više informacija
18.01.2023.
Podaci o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom

Objavljujemo brojčane podatke o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2022. godine

Više informacija
12.10.2022.
Podaci o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom

Objavljujemo brojčane podatke o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. rujna 2022. godine

Više informacija
12.04.2022.
Podaci o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom

Objavljujemo brojčane podatke o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. ožujka 2022. godine

Više informacija
15.07.2022.
Podaci o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom

Objavljujemo brojčane podatke o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2022. godine

Više informacija
02.07.2021.
Podaci o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom

Objavljujemo brojčane podatke o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2021. godine.

Više informacija
27.04.2021.
Obavijest o izmijenjenim Općim uvjetima servisa e-Dražba

Obavještavamo sve korisnike da se od 22. travnja 2021. godine primjenjuju izmijenjeni Opći uvjeti korištenja servisa e-Dražba, kojim su izmijenjeni i dopunjeni uvjeti za predaju dokumentacije te uvjeti koji se odnose na ovjeru punomoći.

Više informacija
02.04.2021.
Podaci o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom

Objavljujemo brojčane podatke o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. ožujka 2021. godine.

Više informacija
21.10.2020.
Obavijest o nastavku e-Dražbi u ovršnim postupcima i postupcima osiguranja

18. listopada nastavilo se s postupanjem u svim ovršnim postupcima i postupcima osiguranja.

Više informacija
18.05.2020.
Obavijest o nastavku elektroničkih javnih dražbi u stečajnim postupcima

Obavještavamo sve korisnike da se 18. svibnja 2020. godine nastavljaju elektroničke javne dražbe u stečajnim postupcima.

Više informacija
22.07.2020.
Obavijest o izmijenjenim Općim uvjetima servisa e-Dražba

Obavještavamo sve korisnike da se od 22. srpnja 2020. godine primjenjuju izmijenjeni Opći uvjeti korištenja servisa e-Dražba, kojim su izmijenjeni i dopunjeni tehnički uvjeti za korištenje servisa.

Više informacija
02.04.2020.
Povrat jamčevina u elektroničkim dražbama odgođenim zbog epidemije koronavirusa

Nastavno na obavijest od 24. ožujka 2020. godine, obavještavamo sve korisnike servisa e-Dražba koji su uplatili jamčevine radi sudjelovanja u elektroničkim dražbama koje su odgođene zbog epidemije koronavirusa, da je sukladno uputi Ministarstva pravosuđa od 1. travnja 2020. godine moguće dobiti povrat jamčevine i to temeljem čl. 39. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku.

Više informacija
24.03.2020.
Privremena odgoda elektroničkih javnih dražbi

Temeljem obavijesti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, od 23.3.2020. godine odgađaju se sve elektroničke javne dražbe, osim onih kojima je nadmetanje u tijeku s danom 24.3.2020. godine.

Više informacija

Ako servis e-Dražba koristite u svoje ime, tada za korištenje servisa ne plaćate naknadu.

Ako koristite servis e-Dražba u ime neke druge osobe (fizička osoba/građanin ili poslovni subjekt) temeljem punomoći, tada se za svako dodatno ovlaštenje Vama naplaćuje naknada. Naknada za svako dodatno ovlaštenje se obračunava jednokratno za obračunsko razdoblje u kojem je ovlaštenje registrirano (mjesec).

Naknada za svako dodatno ovlaštenje iznosi 3,32 EUR (25,01 HRK) (cijena ne uključuje iznos PDV-a).

Primjer obračuna: Ako korisnik u jednom mjesecu registrira 10 dodatnih ovlaštenja, za taj se mjesec obračunava naknada: 10 ovlaštenja x 3,32 EUR (25,01 HRK) = ukupno 33,20 EUR (250,15 HRK ). Naknada se plaća po ispostavljenom računu.

Cjelokupan Cjenik naknada za izdavanje digitalnih certifikata u Fini možete pronaći ovdje.

 

Pristup servisu e-Dražba