Aplikacijski certifikati koje Fina izdaje za potrebe fiskalizacije su certifikati u soft obliku, usklađeni s međunarodnim standardima i njihovo korištenje moguće je na raznim platformama, što znači da nisu ograničeni niti na jednu specifičnu računalnu platformu.

Obveznici fiskalizacije dužni su, radi provedbe fiskalizacije, od Fine zatražiti izdavanje produkcijskog aplikacijskog digitalnog certifikata koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka.

Informatičke tvrtke koje će kod obveznika uspostavljati sustav fiskalizacije, mogu od Fine zatražiti Demo aplikacijski certifikat za potrebe testiranja. Izdavanje Demo aplikacijskih certifikata se ne naplaćuje.

Informatička tvrtka koja će raditi uspostavu sustava fiskalizacije kod obveznika ne može u ime obveznika fiskalizacije nabaviti produkcijski aplikacijski certifikat, odnosno, produkcijski aplikacijski certifikat treba zatražiti obveznik fiskalizacije. Prema potrebi, osoba ovlaštena za zastupanje može dati pravo skrbnika osobi koja nije zaposlena kod obveznika (npr. djelatniku informatičke tvrtke koja kod obveznika uspostavlja sustav fiskalizacije), koji bi u tom slučaju preuzimao certifikat u ime obveznika fiskalizacije.

Skrbnik je fizička osoba koja je zadužena za preuzimanje, uporabu, brigu i čuvanje certifikata koji je izdan za aplikaciju. Skrbnik može biti i osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta.

Kako bi se olakšao i ubrzao postupak uspostave sustava fiskalizacije koje provode informatičke tvrtke, Fina je na temelju iskustva u razvoju sličnih rješenja za elektroničko potpisivanje, razvila programsku komponentu za elektroničko potpisivanje poruka - Modul XmlSigner.

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata moguće je predati putem Finine online aplikacije bez dolaska u neki od Registracijskih ureda Fine.
Za online predaju dokumentacije potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnog certifikata za elektronički potpis. Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.

 

Korisne informacije prije slanja dokumentacije za izdavanje digitalnih certifikata putem online servisa možete pronaći ovdje.
Direktan link na ovu vrstu certifikata možete pronaći ovdje.       

Fiskalni certifikat tražite prvi puta?

Ako unutar vašeg poslovnog subjekta nitko nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav. Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),

 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),

 • Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u Izvatku iz nadležnog registra te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje certifikata i ugovor.

Prema potrebi, osoba ovlaštena za zastupanje može dati pravo potpisivanja Zahtjeva i Ugovora drugoj osobi. Pravo potpisivanja daje se na temelju obrasca Punomoći, koja treba biti potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje obveznika fiskalizacije.


Korisnik fiskalnog certifikata možete postati na jedan od sljedećih načina:

A) Dostavom dokumentacije u poslovnicu Fine
B) Dostavom elektronički potpisane dokumentacije kroz OSPD aplikaciju

Ovisno o tome da li ovlaštena osoba za zastupanje posjeduje Finine digitalne certifikate ili ne, proces izdavanja aplikativnih certifikata za fiskalizaciju možete obaviti djelomično ili potpuno elektronički.

A) Dostavom dokumentacije u poslovnicu Fine

 1. Popunite i potpišite sljedeću dokumentaciju:

  Zahtjev za izdavanje produkcijskog aplikacijskog certifikata za fiskalizaciju -1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 2 primjerka,
  Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata,
  Dokaz o uplati naknade za izdavanje produkcijskih aplikacijskih certifikata za fiskalizaciju. Iznos naknade možete pronaći ovdje.

 2. Dokumentaciju dostavite u najbližu Fininu poslovnicu

 3. Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

  Da bi skrbnik mogao preuzeti certifikat za fiskalizaciju,  dobiva aktivacijske podatke, na jedan od sljedećih načina:

  Osobno u Finom registracijskom uredu - ako prilikom predaje dokumentacije skrbnik certifikata nije fizički identificiran, aktivacijske podatke može zaprimiti isključivo osobno u registracijskom uredu Fine.
  Na adresu e-pošte i putem SMS-a - ako je prilikom predaje dokumentacije skrbnik certifikata fizički identificiran, dobiva aktivacijske podatke (referentni broj i autorizacijski kod, odvojeno; referentni broj na e-mail, a autorizacijski kod na SMS), na način označen u zahtjevu.
  Kombinacijom dobivenih podataka, skrbnik vrši on-line preuzimanje certifikata ovdje.

B) Dostavom elektronički potpisane dokumentacije kroz OSPD aplikaciju

Kroz OSPD aplikaciju predaje se dokumentacija koja je potpisana elektroničkim potpisom te skrbnik kodove zaprima po obradi dokumentacije.

Korisne informacije prije slanja dokumentacije za izdavanje digitalnih certifikata putem online servisa možete pronaći ovdje.
Direktan link na ovu vrstu certifikata možete pronaći ovdje.


Informacije vezane za preuzimanje fiskalnog certifikata

Molimo vas da se prilikom preuzimanja certifikata za fiskalizaciju pridržavate Procedure za preuzimanje produkcijskih aplikacijskih certifikata za fiskalizaciju.

Prilikom preuzimanja certifikata molimo vas da zapamtite lozinku koju ćete kreirati za uspješno korištenje p12 datoteke s certifikatima.

S obzirom na to da je lozinka poznata samo vama, ako je zaboravite više nećete moći koristiti certifikat. Ako je od izdavanja certifikata prošlo manje od godinu dana, moguće je napraviti Oporavak certifikata. Oporavak certifikata vrši se na temelju Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata.

Potpisan i Ovjeren Zahtjev za Oporavak radi zaboravljene lozinke možete dostaviti na sljedeće načine:

 • skeniran putem e-maila na adresu: certifikati-fiskalizacija@fina.hr,

 • putem telefaksa na broj 01/ 6127 130 ili

 • osobno u neku od Fininih poslovnica.

U razlog podnošenja zahtjeva potrebno je označiti opciju Ostalo te kao razlog navesti "zaboravljena lozinka".

Zahtjev za oporavak certifikata mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog certifikata. Ukoliko je podnositelj Zahtjeva skrbnik certifikata, Zahtjev uz potpis osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta treba biti potpisan i od strane skrbnika certifikata.
 

Informatičke tvrtke koje će obveznicima uspostavljati sustav fiskalizacije, za potrebe testiranja sustava mogu zatražiti izdavanje Demo aplikacijskih certifikata za fiskalizaciju.

Demo aplikacijski certifikati se ne naplaćuju, a izdaju se na razdoblje od 5 godina. Da bi se isti dalje mogli koristiti potrebno je napraviti obnovu certifikata, a postupak obnove certifikata provodi se na isti način kao i inicijalno izdavanje certifikata. 


Kako do certifikata?

 1. Popunite i potpišite dokumentaciju

  Zahtjev za izdavanje DEMO aplikativnog certifikata za fiskalizaciju (povećana duljina serijskog broja) – 1 primjerak
  - Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata

  Skeniranu dokumentaciju možete poslati na adresu e-pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr.
  Ako ste dokumentaciju poslali putem e-pošte, nakon poslanog zahtjeva, preskačete Korak 2. i prelazite na Korak 3.

 2. Dokumentaciju dostavite u najbliži Finin registracijski ured
 3. Preuzimanje certifikata

  Nakon što se dokumentacija obradi možete preuzeti Vaš Demo certifikat za fiskalizaciju ovdje .

Obnova Demo certifikata za fiskalizaciju

Procedura izdavanja i preuzimanja obnovljenog Demo certifikata za fiskalizaciju u potpunosti je ista kao i kod inicijalnog izdavanja Demo certifikata.


Info XMLSIGNER - modul za potpisivanje poruka

Da bi se olakšao i ubrzao postupak uspostave sustava fiskalizacije koje provode informatičke tvrtke, Fina je temeljem iskustva u razvoju sličnih rješenja za elektroničko potpisivanje razvila programsku komponentu za elektroničko potpisivanje poruka - Modul XmlSigner.

Modul XmlSigner je programska komponenta koja služi za digitalno potpisivanje XML-a odnosno poruka koje sadrže propisane elemente računa, a moguće ga je integrirati u vaše aplikativno rješenje. Poruke se potpisuju aplikativnim certifikatom za fiskalizaciju.

Modul XmlSigner moguće je koristiti u .NET i Java okruženju. Naime, unutar modula nalazi se dll koji možete povezati s .NET aplikacijom, odnosno jar, za ugradnju u java aplikacije.

Modul nudi više načina za pozivanje, koji su detaljno opisani u uputama za ugradnju modula, a koje ćete dobiti prilikom preuzimanja modula. Rezultat modula je ispravno potpisan XML računa, odnosno, račun s potpisom koji će prihvatiti Porezna uprava kada ga pošaljete web servisom.

Modul XmlSigner izdaje se za određeni poslovni subjekt, a poruke odnosno računi koji se potpisuju mogu se potpisati isključivo aplikativnim certifikatom istog tog poslovnog subjekta.

Naknade za modul XmlSigner možete pogledati ovdje.


Kako do  XmlSigner modula?

Za korištenje XmlSigner modula potrebno je imati licencu. Moguće je naručiti jednu ili više licenci, za više različitih poslovnih subjekata.

Jedna licenca podrazumijeva modul za jednog poslovnog subjekta.

Drugim riječima, informatička tvrtka koja će uspostavljati sustav fiskalizacije kod više poslovnih subjekata koji su obveznici fiskalizacije, može naručiti više licenci za te poslovne subjekte. Naknadu za naručene licence plaća tvrtka koja je licence naručila.

 1. Popunite i potpišite narudžbenicu

  Narudžbenica za Modul XmlSigner
 2. Narudžbenicu dostavite na jedan od sljedećih načina:

  - telefaksom na broj 01/6127 130,
  - skeniranu na adresu e-pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr ,
  - osobno u Fininu poslovnicu.
 3. Preuzmite modul

  Nakon obrade narudžbenice predane u Finu, korisnik će na e-mail adresu navedenu u Narudžbenici dobiti datoteku s ekstenzijom .lic, koja sadrži aktivacijske podatke. Unosom datoteke na linku za Preuzimanje Modula XMLSigner možete preuzeti modul.
Modul možete koristiti samo za poslovne subjekte koje ste naveli na narudžbenici i za koje su izdane licence.

Informacije o izdavanju aplikativnih certifikata za fiskalizaciju možete dobiti putem e-pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr