Kako sudjelovati u e-Dražbi
U Očevidniku nekretnina i pokretnina pronađite
nekretninu za koju ste zainteresirani
 
 
Očevidnik nekretnina i pokretnina
1
 
Na Javnoj objavi preuzmite
Poziv na sudjelovanje u e-Dražbi
 
 
Poziv za sudjelovanje
2
 
Pravodobno uplaćena jamčevina i
ishođenje digitalnog certifikata
 
 
Preduvjeti za sudjelovanje u e-Dražbi
3
 
Pristupite servisu e-Dražba
 
 
Nadmetanje
4
 
Nakon završetka e-Dražbe s valjanim ponudama
Fina dostavlja Izvještaj o provedenoj dražbi sudu
 
 
Rješenje o dosudi
5