Na temelju zahtjeva za prodaju kojeg Fini dostavlja sud Fina provodi prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnim i stečajnim postupcima te postupcima osiguranja. Prodaja nekretnina i pokretnina se provodi putem e-Dražbe. 
 

Ovdje možete preuzeti informativnu brošuru u kojoj je pojašnjen postupak provođenja prodaje nekretnina i pokretnina e-Dražbom putem Fine.

 

e-Dražba

e-Dražba je usluga koja vam omogućuje sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi za prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku. Više informacija.

Javna objava

Tijek postupka provedbe prodaje u ovršnom ili stečajnom postupku koji se provodi u Fini možete pratiti putem aplikacije Javna objava. Više informacija.

Očevidnik

Fina vodi Očevidnik o svim nekretninama i pokretninama u elektroničkom obliku koje se prodaju u ovršnom postupku. Više informacija.

Uplata jamčevina u servisu e-Dražba

U skladu s odredbom čl. 132.e st. 1. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 94/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22 dalje u tekstu OZ) u e-Dražbi, kao ponuditelji, mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno dale jamčevinu i podnijele prijavu za sudjelovanje u e-Dražbi. Više informacija.

e-Kutak

Fina vam omogućava pristup elektroničkim servisima Očevidnik pokretnina i nekretnina koje se prodaju u ovršnom postupku, Javna objava i e-Dražba korištenjem e-Kutka. Više o e-Kutku možete saznati ovdje.