Dva osobna certifikata na sigurnom uređaju - FinaCertRDC

Osobni autentikacijski i kvalificirani certifikat za napredni elektronički potpis. Više informacija.

Dva osobna certifikata na QSCD uređaju - FinaCertRDC

Osobni autentikacijski i kvalificirani certifikat za kvalificirani elektronički potpis. Više informacija.

Osobni soft certifikat - FinaSoftCert

U okviru projekta e-Građani, od 2. lipnja 2015. godine, svi korisnici za pristup e-uslugama, koje za prijavu traže minimalnu razinu sigurnosti 3, mogu koristiti Finine osobne soft certifikate. Više informacija.