EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

REGISTRI

Uspostavom registara, prikupljanjem podataka iz raznih izvora, njihovom obradom i izradom kvalitetnih proizvoda, FINA je središnje mjesto pouzdanih informacija o poslovanju poslovnih subjekata i o ukupnim kretanjima u hrvatskome gospodarstvu.  U Fini se vode sljedeći registri:

Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata - JRR, elektronička baza podataka koja sadrži račune poslovnih subjekata RH, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te račune koje dostave obveznici dostave podataka - Hrvatska narodna banka, banke, stambene štedionice i kreditne unije. 

Registar godišnjih financijskih izvještaja - RGFI, središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba obveznika poreza na dobit. 

Registar digitalnih certifikata - RDC, vodeći hrvatski ponuditelj za servise certificiranja, koji izdaje digitalne certifikate fizičkim osobama i poslovnim subjektima.

Registar koncesija - RK, jedinstvena elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim koncesijama ugovorenima na području Republike Hrvatske.

Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja, jedinstvena je baza podataka o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite