Kako saznati informacije o ovrsi - građani

Fina je ovršenicima omogućila dobivanje detaljnih informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje putem usluge e-Blokade.

Usluga e-Blokade omogućuje ovršenim građanima brz i jednostavan pristup svim bitnim informacijama o njihovim neizvršenim osnovama za plaćanje putem interneta, bez potrebe dolaska u Finine poslovnice. Više informacija
Za provjeru imate li ovrhu, odnosno je li za Vas podnesen prijedlog za ovrhu kod javnog bilježnika, upućujemo Vas da se obratite Hrvatskoj javnobilježničkoj komori na tel: 01/6065-510

Po primitku osnove za plaćanje, Fina obavještava ovršenika potrošača o zaprimljenoj osnovi za plaćanje i o ukupnom iznosu duga iz te osnove za plaćanje slanjem poruke u Osobni korisnički pretinac (usluga u sustavu e-Građani) za sve građane koji imaju takav pretinac.

U slučaju zaprimanja osnove za plaćanje koja se dostavlja na izravnu naplatu, po upisu osnove za plaćanje u Očevidnik, Fina otprema ovršeniku  putem pošte primjerak zahtjeva za izravnu naplatu sa svim podacima o ispravi na temelju koje se provodi izravna naplata (članak 209. stavak 5. Ovršnog zakona).

Fina putem osobnog korisničkog pretinca svakodnevno potrošačima dostavlja podatke o promjenama u Očevidniku te na kraju svakog mjeseca poruku o svim ukupno zaprimljenim osnovama za plaćanje koje su evidentirane u Fini i o ukupnom iznosu duga. 

Osobni korisnički pretinac može imati svaki potrošač stariji od 15 godina.

Potrošač koji primi obavijest o tome da je u Fini zaprimljena osnova za plaćanje temeljem koje je ovršen ili obavijest o blokadi računa, može  u svim Fininim poslovnicama, bez naknade, doznati propisane podatke o ovrhovoditelju, osnovi za plaćanje i iznosu duga. 

Važno: Za osnovu za plaćanje koja je Fini dostavljena uz Zahtjev za izravnu naplatu, Zahtjev za naplatu ili sudsko rješenje o ovrsi Fina daje nalog banci za zapljenu sredstava u iznosu ukupno obračunatog duga po osnovi za plaćanje, na rok od 60 dana, s daljnjim obračunom kamate na iznos duga, do prijenosa sredstava na račun ovrhovoditelja. Protekom tog roka Fina zadaje nalog banci za prijenos zaplijenjenih sredstava ovrhovoditelju. 

Ovršenik može, prije isteka zakonskog roka od 60 dana dati u Fini pisanu suglasnost kojom ovlašćuje Finu da zaplijenjena sredstva po osnovi za plaćanje prenese na račun ovrhovoditelja i prije proteka zakonskog roka od 60 dana. Davanjem takve suglasnosti kamata će se obračunati od datuma kako je to određeno osnovom za plaćanje pa do dana kada je suglasnost zaprimljena u Fini.

Davanje podataka i preslika iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje

Fina daje podatke iz Očevidnika na temelju pisanog zahtjeva i to:

  • ovrhovoditelju i ovršeniku podatke i preslike iz Očevidnika koje se na njega odnose;
  • banci, za njezine klijente, podatak o ukupnom iznosu neizvršenih osnova za plaćanje, danima blokade i postojanju mjera osiguranja;
  • nadležnom tijelu, podatke kojima Fina raspolaže;
  • osobi koja tvrdi da namjerava pokrenuti ovršni postupak ili postupak osiguranja, pod uvjetom da je u zahtjevu za davanje podataka navela tražbinu radi čijeg ostvarenja ili osiguranja podatak traži te priložila presliku isprave na kojoj se ona temelji, podatke koji su za ovršenika evidentirani u Očevidniku o ukupnom iznosu neizvršenih osnova za plaćanje (glavnica, kamata, trošak) i danima blokade računa, podatak o tome ima li ovršenik otvoren račun u banci te ako je ovršenikov račun blokiran dulje od 6 mjeseci i podatak je li u posljednjih 6 mjeseci bilo naplate po ranije dostavljenim osnovama za plaćanje. U dane blokade uračunavaju se i dani kada ovršenik nije imao otvorenih računa s kojih se ovrha na novčanim sredstvima mogla provesti. 

Zahtjev za izdavanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje može se predati neposrednom dostavom ili poslati poštom u sljedeće Finine poslovne jedinice: 
Zagreb: Ulica grada Vukovara 70; Rijeka: F. Kurelca 3; Osijek: L. Jaegera 1-3; Split: Mažuranićevo šetalište 24b; 
Kutina: Hrvatskih branitelja 4; Zabok: Matije Gupca 46; Bjelovar: Frana Supila 4; Koprivnica: Opatička 1; Čakovec: O. Keršovanija 7; Varaždin: A. Cesarca 2; Karlovac: Pavla Vitezovića 1; Sisak: I.K. Sakcinskog 1; Požega: Trg svetog Trojstva 19; Slavonski Brod: Petra Krešimira IV br. 20; Vinkovci: Trg dr. Franje Tuđmana 2; Našice: J.J. Strossmayera 3; Vukovar: Olajnica 19; Pula: Giardini 5; Gospić: Kaniška 4; Zadar: Ivana Danila 4; Šibenik: Perivoj L. Marune 1; Dubrovnik: Vukovarska 2.

Zaštita osobnih podataka GDPR