26.07.2022.
Prosječna mjesečna neto obračunata plaća zaposlenih kod poduzetnika, po područjima djelatnosti u 2021. godini

Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima u području djelatnosti informacija i komunikacija u iznosu od 9.584 kune, što je 50,9% više od prosječne plaće zaposlenih na razini svih poduzetnika u RH.

Više informacija
22.07.2022.
Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 03/22

Fina je objavila novi JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u svome vlasništvu.

Više informacija
20.07.2022.
Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača na dan 30. lipnja 2022. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. lipnja 2022. godine, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.495 poslovnih subjekata, što je za 659 poslovnih subjekata ili 4,3% manje u odnosu na svibanj 2022. godine i 882 poslovna subjekta ili 5,7% manje u odnosu na lipanj 2021. godine.

Više informacija
20.07.2022.
Pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2021. godini

Poslovni rezultati pojedinog poduzetnika (ukupni prihodi, ukupni rashodi, dobit prije i poslije oporezivanja itd.), analiziraju se prema podacima iskazanim u godišnjem financijskom izvještaju.

Više informacija
15.07.2022.
Podaci o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom

Objavljujemo brojčane podatke o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2022. godine

Više informacija
15.07.2022.
Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji u 2021. godini

Poduzetnici Zagrebačke županije u 2021. godini ostvarili gotovo 30% veću dobit razdoblja

Više informacija
14.07.2022.
Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 02/22

Fina je objavila novi JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u svome vlasništvu

Više informacija

Kontakt za novinare

Služba za komunikacije i marketing

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

pr@fina.hr