14.12.2017.
Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 31.10.2017.

Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana prema stanju na dan 31. listopada 2017. godine pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika, kao i najveći iznos duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
08.12.2017.
Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - 31.10.2017.

Prema stanju na dan 31. listopada 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 4616 (15,0 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje za 3,8 milijardi kuna (20,6 %).

Više informacija
30.11.2017.
Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za listopad 2017. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. listopada 2017. godine, bilo je blokirano 26 236 poslovnih subjekata, što je za 0,2 % više u odnosu na rujan 2017. godine.

Više informacija
23.11.2017.
Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - 30.9.2017.

U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa građana, prevladavaju dugotrajne blokade. Na njih se odnosilo 41,2 milijarde kuna ili 97,2 % ukupnog duga građana, koji je 30. rujna 2017. godine iznosio 42,4 milijarde kuna.

Više informacija
20.11.2017.
Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 30.9.2017.

Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
15.11.2017.
Kretanje broja blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011. do 30.9.2017.

Prema podacima koje je obradila Financijska agencija, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2017. godine u blokadi je bilo 896 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, s tim da je riječ o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

Više informacija
09.11.2017.
Kratka analiza pravnih osoba blokiranih 120 i više dana - po županijama - 30.9.2017.

Prema stanju na dan 30. rujna 2017. godine, od ukupno 9804 blokirane pravne osobe, njih 7222 ili 73,7 % odnosi se na pravne osobe čija neprekidna blokada traje 120 i više dana.

Više informacija
03.11.2017.
Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - 30.9.2017.

Prema stanju na dan 30. rujna 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj i Ličko-senjskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije.

Više informacija
26.10.2017.
FINAeduca u Osijeku: predstavljene usluge za unaprjeđenje poslovanja i servis e-Račun za državu

Financijska agencija je danas u Županijskoj komori u Osijeku, u okviru seminara FINAeduca, predstavila svoje usluge koje olakšavaju i unaprjeđuju poslovanje: optimizaciju arhivske građe digitalizacijom arhive, uslugu e-Arhiv kao dopunu servisu e-Račun, e-plaćanje te plaćanje putem SEPA izravnog terećenja.

Više informacija
25.10.2017.
Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za rujan 2017. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2017. godine, bio je blokiran 26 171 poslovni subjekt, što je za 1,1 % manje u odnosu na kolovoz 2017. godine.

Više informacija

Kontakt za novinare

Ured Uprave

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

pr@fina.hr