25.10.2017.
Fina poziva obveznike da na vrijeme obnove fiskalne certifikate

U studenome 2017. godine istječe pet godina od početka izdavanja fiskalnih certifikata, koje Fina izdaje na rok od 5 godina, a potrebni su za izdavanje fiskaliziranih računa.

Više informacija
19.10.2017.
Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - 31.8.2017.

Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. kolovoza 2017. godine, u ukupnom dugu je bio 46,0 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 53,3 %.

Više informacija
16.10.2017.
Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 31.8.2017.

Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana prema stanju na dan 31. kolovoza 2017. godine, pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika, kao i najveći iznos duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
13.10.2017.
Osam društava iz koncerna Agrokor podnijelo godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu u svrhu javne objave

Zaključno sa stanjem od 12. listopada 2017. godine, društva Irida d.o.o. (OIB: 72383446154), Jamnica d.d. (OIB: 05050436541), Ledo d.d. (OIB: 87955947581), Mladina d.d. (OIB: 00233318664), PIK Vrbovec d.d. (OIB: 78909170415), ROTO Dinamic d.o.o. (OIB: 24723122482), Solana Pag d.d. (OIB: 34949147151) i Zvijezda (OIB: 91492011748), podnijela su godišnji financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju za 2016. godinu u svrhu javne objave.

Više informacija
13.10.2017.
U razdoblju od srpnja do rujna 2017. godine, novih 5.128 pokretnina i prava upisanih u upisnik

U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima.

Više informacija
13.10.2017.
Finina poslovnica od danas u Arena Centru

Danas je u Arena Centru u Zagrebu otvorena nova Finina poslovnica.

Više informacija
12.10.2017.
Informacija o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1.1.2015. do 30.9.2017.

Objavljujemo Informaciju o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. rujna 2017. godine.

Više informacija
10.10.2017.
Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.8.2017.

Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. kolovoza 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
05.10.2017.
FINAeduca u Rijeci: predstavljene usluge za unaprjeđenje poslovanja i servis e-račun za državu

Financijska agencija je u sklopu seminara FINAeduca, brojnim predstavnicima lokalne samouprave, gradskih poduzeća i tvrtki koje posluju na riječkom području, predstavila svoje usluge koje olakšavaju i unaprjeđuju poslovanje.

Više informacija
05.10.2017.
Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - 31.8.2017.

Prema stanju na dan 31. kolovoza 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije.

Više informacija

Kontakt za novinare

Ured Uprave

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

pr@fina.hr