02.10.2017.
Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za kolovoz 2017. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. kolovoza 2017. godine, bila su blokirana 26 464 poslovna subjekta, što je za 0,8 % manje u odnosu na srpanj 2017. godine.

Više informacija
22.09.2017.
Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - 31.7.2017.

Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. srpnja 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 46,6 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 53,8 %.

Više informacija
19.09.2017.
Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 31.7.2017.

Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, stanje na dan 31. srpnja 2017. godine, pokazala je da je najmanji udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (8,3 %).

Više informacija
12.09.2017.
Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.7.2017.

Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 31. srpnja 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
06.09.2017.
Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - 31.7.2017.

Prema stanju na dan 31. srpnja 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 4781 (15,2 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje za 3,7 milijardi kuna (19,5 %).

Više informacija
31.08.2017.
Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za srpanj 2017. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. srpnja 2017. godine, bila su blokirana 26 674 poslovna subjekta, što je za 0,5 % manje u odnosu na lipanj 2017. godine.

Više informacija
29.08.2017.
Pregled stanja blokade građana po rodnom kriteriju na razini županija - stanje 30.6.2017.

Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. lipnja 2017. godine u blokadi je bilo 325 009 građana.

Više informacija
25.08.2017.
Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - 30.6.2017.

U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa građana prevladavaju dugotrajne blokade.

Više informacija
23.08.2017.
Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 30.6.2017.

Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana prema stanju na dan 30. lipnja 2017. godine, pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika, kao i najveći iznos duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
21.08.2017.
Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 30.6.2017.

Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 30. lipnja 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija

Kontakt za novinare

Ured Uprave

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

pr@fina.hr