12.10.2017.
Informacija o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1.1.2015. do 30.9.2017.

Objavljujemo Informaciju o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. rujna 2017. godine.

Više informacija
10.10.2017.
Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.8.2017.

Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. kolovoza 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
05.10.2017.
FINAeduca u Rijeci: predstavljene usluge za unaprjeđenje poslovanja i servis e-račun za državu

Financijska agencija je u sklopu seminara FINAeduca, brojnim predstavnicima lokalne samouprave, gradskih poduzeća i tvrtki koje posluju na riječkom području, predstavila svoje usluge koje olakšavaju i unaprjeđuju poslovanje.

Više informacija
05.10.2017.
Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - 31.8.2017.

Prema stanju na dan 31. kolovoza 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije.

Više informacija
02.10.2017.
Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za kolovoz 2017. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. kolovoza 2017. godine, bila su blokirana 26 464 poslovna subjekta, što je za 0,8 % manje u odnosu na srpanj 2017. godine.

Više informacija
22.09.2017.
Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - 31.7.2017.

Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. srpnja 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 46,6 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 53,8 %.

Više informacija
19.09.2017.
Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 31.7.2017.

Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, stanje na dan 31. srpnja 2017. godine, pokazala je da je najmanji udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (8,3 %).

Više informacija
12.09.2017.
Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.7.2017.

Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 31. srpnja 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
06.09.2017.
Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - 31.7.2017.

Prema stanju na dan 31. srpnja 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 4781 (15,2 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje za 3,7 milijardi kuna (19,5 %).

Više informacija
31.08.2017.
Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za srpanj 2017. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. srpnja 2017. godine, bila su blokirana 26 674 poslovna subjekta, što je za 0,5 % manje u odnosu na lipanj 2017. godine.

Više informacija

Kontakt za novinare

Ured Uprave

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

pr@fina.hr