28.05.2021.
Poduzetnici u djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda i uzgoja duhana – presjek 2002.-2010.-2019. godina

Analiza poduzetnika u djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda i djelatnosti uzgoja duhana u RH, kroz promatrano razdoblje, pokazala je da je u navedenim djelatnostima registriran vrlo mali broj poduzetnika. U 2019. godini u djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda (NKD 12.00) poslovala su tri poduzetnika (sa 902 zaposlenih), kao i u djelatnosti uzgoja duhana (NKD 01.15), sa 100 zaposlenih.

Više informacija
25.05.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Čakovcu u 2019. godini

U povodu Dana grada Čakovca (25.5.) Financijska agencija je analizirala rezultate poduzetnika sa sjedištem u Čakovcu u 2019. godini.

Više informacija
20.05.2021.
Rezultati poduzetnika u TOP 10 gradova RH po ukupnim prihodima u 2019.

U 2019. godini poduzetnici Zagreba, Splita i Rijeke ostvarili su 56,2% ukupnih prihoda svih poduzetnika RH.

Više informacija
18.05.2021.
Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača na dan 30. travnja 2021. godine

U odnosu na ožujak, u travnju je glavnica duga poslovnih subjekata smanjena za 1%, a glavnica duga potrošača za 0,2%.

Više informacija
17.05.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti telekomunikacija u razdoblju od 2008. do 2019. godine

U povodu Svjetskog dana telekomunikacija, Fina je analizirala rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti telekomunikacija. U 2008. godini u toj je djelatnosti bilo najviše zaposlenih, ostvareni su najveći ukupni prihodi i neto dobit.

Više informacija
13.05.2021.
Netočne informacije o javnim dražbama

Podsjećamo sve zainteresirane za kupovinu nekretnina i pokretnina putem javne dražbe da su jedini vjerodostojniji i relevantni podaci vezani uz provedbu prodaje e-Dražbom podaci koje Fina objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Više informacija
12.05.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Slavonskom Brodu u 2019. godini

U povodu Dana grada Slavonskog Broda (16.5.) Financijska agencija je analizirala rezultate poduzetnika sa sjedištem u Slavonskom Brodu u 2019. godini.

Više informacija
10.05.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije u razdoblju od 2015. do 2019. godine

U petogodišnjem razdoblju neto dobit poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije porasla je sedam puta,a po ekonomičnosti poslovanja na prvom je mjestu među svim županijama

Više informacija
06.05.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Splitu u 2019. godini

U Splitu je u 2019. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovalo 7.798 poduzetnika koji su imali 39.497 zaposlenih. To je, u odnosu na prethodnu godinu, povećanje broja zaposlenih kod poduzetnika za 4,6%.

Više informacija
05.05.2021.
Pomoću sustava e-Pristojbe omogućeno je elektroničko plaćanje usluga tijelima javne vlasti

Tijela državne vlasti zahvaljujući ovom sustavu imaju bolji i jednostavniji pregled nad provedenim procesima, a sam sustav e-Građani proširen je dodatnim mogućnostima, koje su namijenjene bržem i jednostavnijem rješavanju administrativnih procesa.

Više informacija

Kontakt za novinare

Služba za komunikacije i marketing

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

pr@fina.hr