13.06.2017.
Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 30.4.2017.

Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 30. travnja 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
12.06.2017.
Građanima EU omogućen pristup hrvatskim javnim elektroničkim uslugama putem sustava e-Građani

U Ministarstvu uprave je u petak 9. lipnja predstavljen projekt "Omogućavanje pristupa hrvatskim javnim e-uslugama unutar platforme e-Građani za EU/EEA građane" (engl. The Ensuring Access to Croatian Public e-Services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens, 2015-HR-IA-0069), kojeg sufinancira Europska unija.

Više informacija
08.06.2017.
Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - 30.04.2017.

Prema stanju na dan 30. travnja 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 5651 (16,7 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje manji je za 3,4 milijarde kuna (17,0 %).

Više informacija
07.06.2017.
Dodijeljene nagrade Zlatna bilanca za 2016. godinu

Financijska agencija je danas ekskluzivno predstavila financijske rezultate poslovanja hrvatskih poduzetnika za 2016. godinu te najuspješnijima dodijelila nagrade Zlatna bilanca.

Više informacija
30.05.2017.
Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za travanj 2017. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. travnja 2017. godine, bilo je blokirano 28 209 poslovnih subjekata, što je za 2,0 % manje u odnosu na ožujak 2017. godine.

Više informacija
29.05.2017.
Pregled stanja blokade građana prema rodnom kriteriju - 31.3.2017.

Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 31. ožujka 2017. godine, u blokadi je bilo 330 762 građana.

Više informacija
24.05.2017.
Kretanje broja blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011. do 31.3.2017.

Prema podacima koje je obradila Financijska agencija, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka 2017. godine u blokadi je bilo 938 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, s tim da je riječ o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

Više informacija
19.05.2017.
Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - 31.3.2017.

U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa građana, prevladavaju dugotrajne blokade. Na njih se odnosilo 40,0 milijardi kuna ili 95,3 % ukupnog duga građana, koji je 31. ožujka 2017. godine iznosio 42,0 milijarde kuna.

Više informacija
16.05.2017.
Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 31.3.2017.

Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, stanje na dan 31. ožujka 2017. godine, pokazala je da je najmanji udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj (8,7 %) i Ličko-senjskoj županiji (9,3 %).

Više informacija
12.05.2017.
Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.3.2017.

Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija

Kontakt za novinare

Ured Uprave

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

pr@fina.hr