24.06.2020.
Fina opremila dvoranu za laboratorijsku nastavu na FOI-ju

Na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (Pavlinska 2, Varaždin), danas je svečano otvorena novoobnovljena dvorana za praktičnu nastavu (laboratorij), koji će od nove akademske godine 2020./2021. moći koristiti svi studenti i nastavnici FOI-ja. Rezultat je to dugogodišnje poslovne suradnje FOI-ja i Financijske agencije, koja je u potpunosti financirala opremanje dvorane, s 200 tisuća kuna.

Više informacija
24.06.2020.
Usporedba 10 gradova s najvećim brojem poduzetnika po pokazateljima poslovanja u 2018. godini

Najbolju ekonomičnost ukupnog poslovanja imali su poduzetnici u Dubrovniku, koji su na 100 kuna rashoda ostvarili 109,06 kuna prihoda, dok su najmanju ekonomičnost ostvarili poduzetnici sa sjedištem u Puli, koji su na uloženih 100 kuna ostvarili 79,68 kuna prihoda.

Više informacija
19.06.2020.
Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2019. godinu

Rok za dostavu godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2019. godinu je 30. lipnja 2020. Izvještaje je moguće predati putem interneta - 24 sata dnevno/7 dana u tjednu, poštom ili u Fininim poslovnicama.

Više informacija
17.06.2020.
Od 2008. do 2018. godine broj poduzetnika u djelatnosti upravljanja zgradama povećan gotovo pet puta

U 2008. godini bilo je 26 poduzetnika s 88 zaposlenih, a u 2018. godini 127 poduzetnika s 748 zaposlenih.

Više informacija
16.06.2020.
Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za svibanj 2020. godine

U očevidniku je zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. svibnja 2020. godine evidentirano 7219 poslovnih subjekata i 9347 građana.

Više informacija
10.06.2020.
Rezultati poslovanja poduzetnika Šibensko-kninske županije u 2018. godini

Poduzetnici Šibensko-kninske županije, njih 2504, u 2018. godini su imali 12 852 zaposlena, što je u odnosu na 2017. godinu povećanje broja zaposlenih za 6,1%. Ukupni prihodi u 2018. godini iznosili su 7,4 milijarde kuna (13,4% više u odnosu na 2017. godinu), ukupni rashodi 7,6 milijardi kuna (18,5% više), dobit razdoblja 487,8 milijuna kuna (4,9% više), gubitak razdoblja 775,1 milijun kuna (82,5% više) te je rezultat neto gubitak od 287,3 milijuna kuna, u odnosu na 2017. godinu kada je ostvarena neto dobit od 40,3 milijuna kuna.

Više informacija
08.06.2020.
Kod poduzetnika u djelatnosti putničkih agencija od 2016. godine raste broj poduzetnika, zaposlenih, ukupni prihodi i dobit

Broj poduzetnika porastao je s 1826 na 2061, broj zaposlenih s 5660 na 6482, ukupni prihodi s 5,2 na 7,1 milijardu kuna, a dobit razdoblja (neto) s 39 na 150 milijuna kuna.

Više informacija
04.06.2020.
Od 2002. do 2018. godine prihodi poduzetnika u proizvodnji duhanskih proizvoda su prepolovljeni

Donošenje Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda s primjenom od ožujka 2009. godine, uz promjene u navikama potrošača i druge utjecaje, kroz prethodno je razdoblje imalo utjecaj na rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe.

Više informacija
01.06.2020.
Broj mobitela postaje Vaš bankovni račun

Kako bi to bilo moguće, potrebno je ovu uslugu ugovoriti u Vašoj banci. Ona će izvršiti provjeru podataka i Vaš broj mobitela ili više njih vezati uz samo jedan, Vaš bankovni račun (IBAN). Proces uplate novca kontaktima iz imenika se obavlja na način da banka u središnjem registru, čiji je vlasnik Fina, evidentira koji je IBAN vezan uz određeni broj mobitela. Neovisno o tome kojoj banci kontakt pripada ili koja se bankovna mobilna usluga upotrebljava.

Više informacija
01.06.2020.
Nova metodologija za izračun COVID score-a

Izračun COVID score-a po ovoj verziji metodologije obavljat će se za sve zahtjeve predane od 1. lipnja 2020. godine. Metodologija je unaprijeđena u cilju boljeg usklađivanja procjene ugroženosti poslovanja zbog COVID-a sa realnim situacijama i događanjima na tržištu, uzimajući pri tome i ograničenja u pravovremenoj i sveobuhvatnoj dostupnosti podataka.

Više informacija

Kontakt za novinare

Služba za komunikacije i marketing

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

pr@fina.hr