03.03.2017.
Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - 31.12.2016.

U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa građana, prevladavaju dugotrajne blokade.

Više informacija
27.02.2017.
Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 31.12.2016.

Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine, pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika kao i najveći iznos duga u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
17.02.2017.
Kretanje broja blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011. do 31.12.2016.

Prema podacima koje je obradila Financijska agencija, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2016. godine u blokadi su bile 953 fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost s tim da je riječ o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

Više informacija
10.02.2017.
Kratka analiza pravnih osoba blokiranih 120 i više dana - po županijama - 31.12.2016.

Prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine, od ukupno 12 532 blokirane pravne osobe, njih 8958 ili 71,5 % odnosi se na pravne osobe čija neprekidna blokada traje 120 i više dana.

Više informacija
03.02.2017.
Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - 31.12.2016.

Prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama manji u odnosu na stanje godinu dana ranije.

Više informacija
01.02.2017.
Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za prosinac 2016. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2016. godine, bilo je blokirano 30 890 poslovnih subjekata, što je za 1,2 % manje u odnosu na studeni 2016. godine.

Više informacija
24.01.2017.
Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 30.11.2016.

Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, stanje na dan 30. studenoga 2016. godine, pokazala je da je najmanji udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj (8,7 %) i Ličko-senjskoj županiji (9,1 %).

Više informacija
19.01.2017.
Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 30.11.2016.

Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je, zbog neizvršenih osnova za plaćanje na dan 30. studenoga 2016. godine, u apsolutnom broju najviše dužnika i jednako tako najveći iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
16.01.2017.
Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - 30.11.2016.

Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, na dan 30. studenoga 2016. godine, prelazio je polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 50,6 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je bio 58,0 %.

Više informacija
16.01.2017.
Provedba projekta "Croatian eInvoicing Business to Administration Exchange"

U tijeku je provedba projekta "Croatian eInvoicing Business to Administration Exchange Project", koji se financira sredstvima Europske unije temeljem programa Instrumenta za povezivanje Europe (engl. Connecting Europe Facility – CEF).

Više informacija

Kontakt za novinare

Ured Uprave

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

pr@fina.hr