11.08.2020.
Poziv za podnošenje inicijalnih zahtjeva na Fina portal MJERE za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

Pozivamo sve gospodarske subjekte u Republici Hrvatskoj čije je poslovanje ugroženo uslijed COVID-19 pandemije (podnositelji prijave) da se počevši od 31. ožujka 2020. inicijalno prijave za mjere Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti putem jedinstvenog online portala koji je u tu svrhu uspostavila Fina (MJERE portal).

Više informacija
11.08.2020.
Rezultati poslovanja poduzetnika Primorsko-goranske županije u 2019. godini

U 2019. godini poduzetnici Primorsko-goranske županije ostvarili 75,5% veću neto dobit i povećali bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu za 55,7%.

Više informacija
06.08.2020.
Nova Uputa o dostavljanju podataka u Jedinstveni registar računa stupa na snagu 17. kolovoza 

Pozivamo obveznike (banke, stambene štedionice i kreditne unije) da pristupe testiranju kako bi osigurali pravilnu i pravovremenu razmjenu podataka iz Jedinstvenog registra računa.

Više informacija
06.08.2020.
Pregled stanja duga građana prema rodnom kriteriju - 30. 6. 2020.

Analiza građana zbog dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, prema rodnom kriteriju, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 8036 (udio u ukupnom broju građana dužnika 85%), dok je žena 1375 (udio u ukupnom broju građana dužnika 15%).

Više informacija
04.08.2020.
Pregled stanja dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana po vjerovnicima i ročnosti te po županijama i gradovima - 30.6.2020.

30. lipnja 2020. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je građana koji nisu podmirili dospjele neizvršene osnove za plaćanje u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji (0,3%).

Više informacija
04.08.2020.
Rezultati poslovanja poduzetnika u proizvodnji piva u 2019. godini

Prema podacima za 2019. godinu, 92 poduzetnika je kao pretežitu djelatnost imalo proizvodnju piva, od čega je njih 44 ili 47,8% ostvarilo dobit razdoblja.

Više informacija
03.08.2020.
Analiza rezultata poslovanja poduzetnika u Kninu od 2010. do 2019. godine

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, 5. kolovoza, Financijska agencija je pripremila kratku analizu poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Kninu. U 2019. godini, ukupni prihodi poduzetnika u Kninu na razini su prihoda iz 2010. godine.

Više informacija
30.07.2020.
Poduzetnici u Zagrebu u 2019. godini ostvarili 18,51 milijardu kuna neto dobiti

U 2019. godini poduzetnici Zagreba ostvarili 18,51 milijardu kuna neto dobiti, što je udio od 59,2% u neto dobiti poduzetnika u RH. To je rast od 100,0% u odnosu na neto dobit ostvarenu prije pet godina, koja je u 2015. godini iznosila 9,24 milijarde kuna.

Više informacija
29.07.2020.
Kratka analiza pravnih osoba blokiranih 120 i više dana po županijama - 30.6.2020.

Prema stanju od 30. lipnja 2020. godine, od ukupno 6446 pravnih osoba, njih 5278 ili 81,9% odnosi se na pravne osobe koje 120 i više dana nisu podmirile dospjele neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 3,7 milijardi kuna (udio 90,9%).

Više informacija
27.07.2020.
Udio srednjih i velikih poduzetnika u ukupno ostvarenoj neto dobiti 73%

Unatrag dvadeset i više godina, 2019. godina je za poduzetnike Hrvatske bila najuspješnija s ostvarenih 31,3 milijarde kuna neto dobiti, u kojoj su tri od četiri skupine poduzetnika poslovale pozitivno (mali, srednji i veliki), s tim da je udio srednjih i velikih poduzetnika u ukupno ostvarenoj neto dobiti 73%.

Više informacija

Kontakt za novinare

Služba za komunikacije i marketing

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

pr@fina.hr