30.04.2020.
Pregled stanja dospjelih neizvršenih osnova građana po gradovima i županijama - 31.3.2020.

Analiza podataka o dospjelim neizvršenim osnovama za plaćanje građana koje je obradila Fina, pokazala je da je 31. ožujka 2020. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
29.04.2020.
U pet godina u trgovini na malo neto dobit povećana s 41,3 milijuna, na 2,3 milijarde kuna

U povodu Svjetskog dana trgovaca (29.4.), Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika u trgovini na malo, u razdoblju od 2014. do 2018. godine.

Više informacija
24.04.2020.
Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata za ožujak 2020.

31. ožujka 2020. godine, prije nego je na snagu je stupio Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojim je propisan zastoj provedbe ovrhe na novčanim sredstvima fizičkih osoba (uključujući i obrtnike i druge koji obavljaju registriranu djelatnost), zbog neizvršenih osnova za plaćanje bila su blokirana 17.632 poslovna subjekta, s 5,53 milijardi kuna duga, što je manje u odnosu na prethodni mjesec.

Više informacija
23.04.2020.
Financijski rezultati poduzetnika Hrvatske od 2002. do 2018. godine

U povodu 15 godina od osnivanja Registra godišnjih financijskih izvještaja, u prilogu je kroz kratku analizu prezentirano kretanje broja poduzetnika i zaposlenih te osnovnih financijskih rezultata poduzetnika, kroz razdoblje od 2002. do 2018. godine.

Više informacija
22.04.2020.
Metodologija za izračun COVID score-a

Fina je izradila COVID score, scoring sustav za ocjenu ugroženosti poslovnih subjekata radi omogućavanja objektivne i transparentne procjene potreba za dodatnim financiranjem te kako bi se poduzetnicima pojednostavnio proces dokazivanja ugroženosti, smanjio trošak i uštedjelo vrijeme jer poduzetnici neće trebati dodatno dostavljati dokumentaciju već će se podaci uzimati iz provjerenih službenih baza drugih državnih institucija poput Porezne uprave, HZMO-a ili HZZ-a.

Više informacija
21.04.2020.
U 10 godina u izdavačkoj djelatnosti prihodi gotovo prepolovljeni

U desetogodišnjem razdoblju, kod poduzetnika u izdavačkoj djelatnosti broj poduzetnika manji je za 6,4%, broj zaposlenih za 36,2%, ukupni prihodi za 43%, a prosječna mjesečna neto plaća porasla je za 7,6%.

Više informacija
20.04.2020.
Zastoj ovrhe na novčanim sredstvima - mjera pomoći fizičkim osobama uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19

Fina prestaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na sve fizičke osobe, osim u iznimnim slučajevima, propisanim zakonom. Fizičkim osobama koje nemaju niti jednu ovrhu koja se nastavlja, tijekom idućih nekoliko dana, deblokirat će se računi.

Više informacija
20.04.2020.
Otvaranje zaštićenog računa omogućeno putem online servisa za predaju dokumentacije

Dostava obrasca "Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona (Obavijest iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona)" moguća je putem interneta.

Više informacija
17.04.2020.
Pregled dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.3.2020.

Dug građana prema telekomunikacijskim tvrtkama iznosio je 305,4 milijuna kuna i veći je od duga s osnove potrošnje električne energije i plina (92,4 milijuna kuna) te opskrbe vodom i uklanjanja otpadnih voda i gospodarenja otpadom (164,2 milijuna kuna).

Više informacija
16.04.2020.
Poduzetnici u trgovini namještajem iz godine u godinu ostvaruju veće prihode

Prema podacima koje je obradila Fina, u djelatnosti trgovine na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama (NKD 47.59), u 2018. godini poslovalo je 214 poduzetnika kod kojih je bilo 2.491 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 11,0%.

Više informacija

Kontakt za novinare

Služba za komunikacije i marketing

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

pr@fina.hr