01.06.2020.
Broj mobitela postaje Vaš bankovni račun

Kako bi to bilo moguće, potrebno je ovu uslugu ugovoriti u Vašoj banci. Ona će izvršiti provjeru podataka i Vaš broj mobitela ili više njih vezati uz samo jedan, Vaš bankovni račun (IBAN). Proces uplate novca kontaktima iz imenika se obavlja na način da banka u središnjem registru, čiji je vlasnik Fina, evidentira koji je IBAN vezan uz određeni broj mobitela. Neovisno o tome kojoj banci kontakt pripada ili koja se bankovna mobilna usluga upotrebljava.

Više informacija
01.06.2020.
Nova metodologija za izračun COVID score-a

Izračun COVID score-a po ovoj verziji metodologije obavljat će se za sve zahtjeve predane od 1. lipnja 2020. godine. Metodologija je unaprijeđena u cilju boljeg usklađivanja procjene ugroženosti poslovanja zbog COVID-a sa realnim situacijama i događanjima na tržištu, uzimajući pri tome i ograničenja u pravovremenoj i sveobuhvatnoj dostupnosti podataka.

Više informacija
27.05.2020.
Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Čakovcu u 2018. godini

u 2018. godini, u Međimurskoj županiji sjedište je imalo 3367 poduzetnika s 28 792 zaposlenih. Među gradovima i općinama Međimurske županije prema kriteriju broja poduzetnika i zaposlenih, ukupnim prihodima, dobiti i gubitku razdoblja te konsolidiranoj (neto) dobiti, ističu se poduzetnici sa sjedištem u Čakovcu.

Više informacija
25.05.2020.
Usporedba deset gradova prema rezultatima poslovanja poduzetnika u 2018. godini

Poduzetnici sa sjedištem u tri najveća grada po broju poduzetnika, Zagrebu, Splitu i Rijeci, ostvarili 56% ukupnog prihoda u RH.

Više informacija
22.05.2020.
Rok za dostavu godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2019. godinu je do 30. lipnja 2020. godine

Pozivamo obveznike da na vrijeme ispune obveze sukladno Zakonu o računovodstvu (NN, 78/15, 120/116, 116/18 i 42/20), kojim je propisano da je 30. lipnja rok za dostavu GFI za statističke i druge potrebe za 2019. godinu, a u svrhu javne objave u roku od osam mjeseci od isteka poslovne godine.

Više informacija
21.05.2020.
U proteklih 11 godina za poduzetnike u djelatnosti telekomunikacija 2008. najuspješnija godina

U povodu Svjetskog dana telekomunikacija (18. svibnja), Fina je analizirala rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti telekomunikacija. U 2008. godini u toj je djelatnosti bilo najviše zaposlenih, ostvaren je najveći ukupan prihod i neto dobit.

Više informacija
18.05.2020.
Obavijest o nastavku elektroničkih javnih dražbi u stečajnim postupcima

Obavještavamo sve korisnike da se 18. svibnja 2020. godine nastavljaju elektroničke javne dražbe u stečajnim postupcima.

Više informacija
12.05.2020.
Rezultati poslovanja poduzetnika u Slavonskom Brodu u 2018. godini

Broj poduzetnika u 2018. godini u Slavonskom Brodu najveći do sada (1157), a prema istom kriteriju na razini Hrvatske Slavonski Brod je na 15. mjestu.

Više informacija
11.05.2020.
Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za travanj 2020. godine

U očevidniku je zbog neizvršenih osnova za plaćanje 30. travnja 2020. godine evidentirano 7579 poslovnih subjekata i 9637 građana.

Više informacija
11.05.2020.
Četvrtu godinu zaredom poduzetnici Dubrovačko-neretvanske županije posluju s dobiti

U povodu Dana Dubrovačko-neretvanske županije (12. svibnja), Financijska agencija objavljuje rezultate poduzetnika sa sjedištem u toj županiji, koji su u 2018. godini prema pokazatelju ekonomičnosti poslovanja bili na drugom mjestu među svim županijama, a po produktivnosti rada mjerenom odnosom neto dobiti i broja zaposlenih, na četvrtom mjestu.

Više informacija

Kontakt za novinare

Služba za komunikacije i marketing

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

pr@fina.hr